Veld validaties op PreFilledForms stelt ons in staat om afhankelijkheden tussen de verschillende velden op een formulier in te bouwen. Dit biedt onder andere de mogelijkheden om: compactere, gestructureerde en meer gepersonaliseerde formulieren te maken. 

In het verleden hadden we in de basis al validaties op velden in de form van een RegExp, met de RegExp is het mogelijk om te bepalen waar de inhoud van een veld aan moet voldoen. Zo kan bijvoorbeeld opgeven worden dat het veld postcode alleen ingevuld mag worden met 4 cijfers en twee letters, of een emailadress moet een ‘Naam’@’naam’.’domein’ bevatten.

Voorbeelden nieuwe functionaliteit:
De nieuwe validaties gaan een stuk verder dan het controleren van de waarde van het ingevulde veld. Naast validaties op een veld is het nu ook mogelijk om afhankelijkheden in te bouwen. Een kort voorbeeld hoe dit in elkaar zit:

  • Een formulier bevat twee velden, ‘begintijd  ‘en ‘eindtijd’.
  • Bij het invullen van de eindtijd is het van belang dat dit tijdstip later is dan de begintijd,
  • Het veld eindtijd zal dus moeten kijken naar de tijd in het veld begintijd, oftewel de eindtijd is afhankelijk van de begintijd.
  • Mocht het zo zijn dat de eindtijd dus qua tijd vroeger is dan de begintijd zal het volgende resultaat vertoond worden:

Op deze wijze kunnen we de waarden die ingevuld worden op een formulier afdwingen. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn het verplicht stellen voor het invullen van velden op basis van een type order. Bijvoorbeeld als het type order ‘onderhoud’ is dan dient de vraag ‘contract?’ beantwoord te worden.

Een andere afhankelijkheid maakt het mogelijk om velden weer te geven die standaard verborgen zijn. Bijvoorbeeld:

  • Het formulier bevat de velden ‘Nieuwsbrief?’ en ‘emailadres’
  • Het doel is om het veld emailadres weer te geven als de invuller van het formulier aangeeft interesse te hebben in de nieuwsbrief.
  • Een nieuwe afhankelijkheid wordt ingebouwd, als de vraag ‘Nieuwsbrief?’ met ‘Ja’ wordt beantwoord dan dient het veld ‘emailadres getoond te worden’. Als het antwoord ‘nee’ is blijft het veld verborgen.
  • Resultaten:

Met de functie om velden weer te geven of juist te verbergen kunnen formulieren afhankelijk van de benodigde velden compacter gemaakt worden en de velden ook meer gericht op de invullende persoon of partij.

In dit artikel worden twee voorbeelden gegeven maar er zijn nog veel meer mogelijkheden voor het opzetten van formulieren. Net als bij de andere functionaliteit voor email templates zijn er veel mogelijkheden met deze functionaliteit, meer dan in dit bericht benoemd kunnen worden! Benieuwd wat er nog meer mogelijk is, neem gerust contact met ons op!