In het nieuwe platform vinden er flinke aanpassingen plaats in het design. Zo wordt bijvoorbeeld de plaatsing, hiërarchie en het uiterlijk van knoppen veranderd. Hiernaast zijn pagina’s anders ingedeeld en vinden er veranderingen plaats in het kleurgebruik. Dit alles om het platform mooier, efficiënter en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Een voorbeeld van het creëren van meer overzicht is te vinden in de veranderingen in de Audit trail.

Om duidelijker weer te geven welke aanpassingen er aan een item zijn gedaan, zijn deze in de nieuwe situatie overzichtelijker weergegeven. De meest recente aanpassingen worden boven aan de lijst geplaatst en de aanpassingen zijn visueel gemaakt middels icoontjes.

Huidige situatie:

Nieuwe situatie:

Een ander voorbeeld is de vernieuwde interactielijst. Met de vernieuwde interactielijst in de leads en salesmodule worden verschillende interactie nu gebundeld tot een compacter overzicht. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om de volledige mail te openen of alleen maar een deel van de mail te bekijken. Aansluitend op het bekijken van de mail is het ook mogelijk te zien welke bijlagen er verstuurd zijn naar een potentiële klant. Deze bijlagen zijn vanaf hier ook weer te downloaden. Kortom alle (inter)acties zijn nu overzichtelijker terug te vinden per lead/sale en het is makkelijker gemaakt om te zien wat er daadwerkelijk naar een klant verstuurd is!