In het nieuwe platform vinden er flinke aanpassingen plaats in het design. Zo wordt bijvoorbeeld de plaatsing, hiërarchie en het uiterlijk van knoppen veranderd. Hiernaast zijn pagina’s anders ingedeeld en vinden er veranderingen plaats in het kleurgebruik. Dit alles om het platform mooier, efficiënter en zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Een voorbeeld van het creëren van meer overzicht is te vinden in de veranderingen in de Audit trail.

Om duidelijker weer te geven welke aanpassingen er aan een item zijn gedaan, zijn deze in de nieuwe situatie overzichtelijker weergegeven. De meest recente aanpassingen worden boven aan de lijst geplaatst en de aanpassingen zijn visueel gemaakt middels icoontjes.

Huidige situatie:

Nieuwe situatie: