Binnen de omgeving van Synfra, worden er dagelijks tienduizenden records verwerkt, waarbij er dikwijls bestanden over en weer verstuurd worden die enkele megabytes groot zijn. Op bepaalde momenten ging er dagelijks meer dan 10gb “over de lijn” waardoor selectief cleanen een issue zou kunnen worden.

De WORM is geactiveerd binnen CLER en op veldniveau om te zorgen dat de databases “klein” blijven, het verkeer nog net zo snel over de lijn blijft gaan, en de content des al niettemin intern wordt verwerkt!

Doel

Conversie records die “door” de agent gaan, worden opgeslagen in de database van Intelly. Op den duur kan dit (bij veelvuldig verkeer en zonder eventuele cleaning) véél data opleveren die eigenlijk maar tijdelijk nodig is/was.

Daarnaast kan het zo zijn dat bepaalde velden in een interface (bijvoorbeeld met BASE64 content) veel ruimte in een DB in beslag nemen terwijl dit niet nodig hoeft te zijn.

Via de WORM (write once, read many) koppel mogelijkheden binnen Connectivity, kunnen we grote fragmenten data opslaan binnen externe opslag buiten de database structuren.

Hoe

  • Functionaliteit kan worden aangezet voor ConversionLogEntriesRecieved (in agent DB)
  • Functionaliteit kan worden aangezet op individuele velden binnen een interface mapping: zodat bij het wegschrijven dmv de functie “MoveToArchive” de data extern wordt opgeslagen en slechts een zgn. pointer als referentie wordt onthouden in de database structuur
  • Functionaliteit kan worden opgeroepen op individuele velden binnen een interface mapping: zodat bij het ophalen dmv de functie “GetFromArchive” de data op basis van de zgn. pointer extern wordt opgehaald en kan worden doorgezet als reguliere content