Binnen de omgevingen van onze klanten, worden er dagelijks tienduizenden records verwerkt. Door een grote verscheidenheid van endpoints en “gebruikers”, komt het af en toe voor dat er onverwachte/onoverkoombare fouten optreden. Om hier grip op te kunnen krijgen zijn er attentie-log-velden gedefinieerd op diverse interface-mappings, zodat het onderhoud en debugwerk drastisch is versimpeld. Daarnaast kan er door het opstellen van een aantal generieke en specifieke attentie-log-fragmenten zeer snel geschakeld worden op fouten of problemen in de agent.

Wat is het doel achter de attenties?

Binnen de Intelly Agent, wordt veel gelogd. Alles wat nodig is om een analyse te kunnen maken van fouten of het nagaan van een interface-mapping met problemen, wordt vastgelegd.

Veel wordt echter weg-geschreven naar een tekstueel bestand (het all,- warning,- of errorlog) en om hier gebruik van te maken moet beheerder actief “op zoek”.

Om op de hoogte te blijven/raken van real-time problemen, is het wenselijk om bepaalde “fragmenten” uit een log te kunnen opmerken en bijvoorbeeld per e-mail te versturen aan een medewerker. Daarnaast kan het voor debugging doeleinden handig zijn om pér mapping of zelfs pér veld een specificatie te kunnen doorsturen als een mapping “mislukt”, zodat er bij een opvolgende foutencontrole door een medewerker, direct concreet gezocht kan worden.

Hoe werken de attenties?

  • Er kunnen zogenaamde “log-fragmenten” worden gedefinieerd. Hierbij kun je denken aan “Invalid column name” bij een SQL fout. Deze volledige foutmeldingen worden vervolgens gelogd naar een tabel in de Intelly Agent zodat hierop een vervolgactie kan plaatsvinden (OPM aansturing bijv.)
  • Er kunnen op veld niveau zogenaamde “attentie-velden” aangemerkt worden. Indien er voor de betreffende interfacemapping vervolgens een attentie wordt weggeschreven (door een match van een “log-fragment zoals bovenstaande uitleg), worden de veldwaarden (bron/doel/content) gelogd naar een tabel in de Intelly Agent zodat hierop een vervolgactie kan plaatsvinden (OPM aansturing bijv.)