Met een groot aantal buitendienstmedewerkers en een omvangrijk wagenpark, is het monitoren van resources een lastig vraagstuk. Bij Volta Limburg worden voertuigen gevolgd en geregistreerd op basis van GPS tracking in de Software van Linqo (https://linqo.eu).  Gelijktijdig is de tijdregistratie module van Sigmax Connect (https://sigmax.nl) in gebruik genomen.

Om deze gegevens te ontsluiten en nuttig in te zetten, hebben we met behulp van Intelly connectivity een koppeling gerealiseerd met de REST API van Linqo om de rit-, voertuig- en bestuurdersgegevens dagelijks te verzamelen. De reeds bestaande koppeling met Sigmax Connect is uitgebreid om ook de gesloten tijdregistratie te verwerken.

Na de succesvolle realisatie van deze koppelingen, hebben we op basis van de verzamelde data een rapportage gemaakt waarin deze twee gegevens naast elkaar gezet worden. Zo kunnen alle oneffenheden worden gemonitord, de voertuigen gevolgd en uiteindelijk de overuren worden geregistreerd!