Sinds 2 december 2019 is het ClixzPlatform in gebruik genomen voor Energiewacht West. De livegang ging samen met de livegang van Navision. Voor 2 december 2019 werd het ClixzPlatform voor zowel Noord en West gebruikt. Het ClixzPlatform is dus niet onbekend voor Energiewacht, toch zijn er veranderingen t.o.v. de huidige omgeving.

Een grote verandering zit onder andere in de gekoppelde systemen. In plaats van communicatie direct via SQL wordt er nu a.d.h.v. van webservices ‘gepraat’ met NAV.

Een opsomming van de zaken die nu via webservices tussen NAV en het ClixzPlatform verloopt:

  • Leads op basis van Relaties uit Navision via webservices
  • Plan orders op basis van afgesloten lead in leads module
  • Terugkoppeling wijziging in geplande order NAV richting Offertes in de Sales module van het ClixzPlatform
  • ServiceOrder wordt aangemaakt in Navsion op basis van goedgekeurde offerte uit de Sales module

Naast de wijziging in de communicaties tussen het ClixzPlatform en NAV via Webservices zijn er diverse wijzigingen aangebracht in de uitgaande documenten van het ClixzPlatform. Nu het ClixzPlatform los beschikbaar is voor omgeving Noord en West wordt het makkelijker om los van de regio’s inrichtingskeuzes te maken.