In een eerdere nieuwsbrief berichtte wij al dat sinds november 2018 werkopdrachten bij onze klant van Vulpen vanuit de netbeheerder Stedin, volledig digitaal worden gecommuniceerd vanuit het Digitaal Samenwerking Platform (DSP). De eerste discipline processen die werden geautomatiseerd samen met Stedin waren gas en elektra aansluitingen. In samenwerking met Vitens en Volker Wessels zijn nu ook de discipline processen voor water,-  glas,-  en CAI-aansluitingen ingericht via onze middleware.

Mede door de goede voorbereidingen van van Vulpen zélf en de inmiddels opgedane kennis en inrichting, konden de disciplines snel worden gekoppeld. Uiteraard zijn ook de geschakelde backoffice systemen: InfoSys en GeoLantis direct aangesloten zodat het volledige werkproces door de organisatie kan worden opgepakt.

Naast de proces inrichting zijn ook nieuwe feautures ge-activeerd en ingericht, zoals het overzetten van technische attenties naar het ERP systeem. Door gebruik te maken van de nieuwe “attentie” functionaliteit kunnen technische fouten of functionele terugkoppelingen worden herkend en doorgezet naar het ERP systeem ter informering van de ICT afdeling. Op die manier kan bijvoorbeeld bericht uitval of onbereikbaarheid van een endpoint tijdig worden gesignaleerd en op worden geanticipeerd.

Wilt u meer informatie over onze koppelmogelijkheden of attentie-functionaliteiten? Neem even contact op met één van onze consultants!