Clixz Platform Updates

/Clixz Platform Updates
Clixz Platform Updates 2017-12-08T17:27:28+00:00
612, 2017

Livegang FMS bij Volta Limburg

Sinds 23 september 2017 gaan de monteurs van Volta Limburg op pad met een Android tablet met daarop de Field Mobility Suite (FMS) app van Sigmax. Clixz heeft in dit project de volledige koppeling tussen het ERP pakket, OptimService, en de mobiele client, FMS, gebouwd. Met een flink aantal Connectivity interfaces worden dagelijks honderden orders, statussen en resultaten rondgestuurd.

Door de terugkerende berichten vanuit FMS op te splitsen, hebben we de benodigde wijzigingen aan de kant van het ERP pakket weten te beperken. Onderstaande opsomming geeft een kort overzicht van de ingerichte koppelingen:

 • Orders worden middels een actie in de planningsmodule doorgezet naar mobiele oplossing
 • De statussen en resultaten worden direct teruggekoppeld naar het ERP pakket
 • Wijzigingen in toestel- en contactgegevens worden direct verwerkt
 • Werkbonnen worden gekoppeld aan orders en bij afwijkingen van de standaard naar de betreffende afdeling gestuurd
 • De beschikbare voorraad en magazijnlocaties van een artikel kunnen real-time worden opgevraagd

612, 2017

Flowmailer in het ClixzPlatform

Met het oog op de Customer Journey wordt het steeds interessanter om te weten wat het resultaat is van mogelijke klantcontactmomenten. In het geval van telefoongesprekken krijg je direct feedback op de contactpoging. Bij e-mails is dit een stuk lastiger. Daarom zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met het integreren van Flowmailer in het ClixzPlatform. Flowmailer verzorgt de terugkoppeling op mailtjes die je graag wilt zien, maar stelt je ook in staat om de mail-flow te bepalen en ondersteunt daarmee het opvolgen en vormgeven van de Customer Journey.

Met de integratie van Flowmailer binnen het Clixzplatform is het nu mogelijk om te kijken wat er met een Email gebeurt zodra deze is verzonden. Door het kiezen van een Flowmailer Emailtemplate kan een Email verzonden worden met extra volgfunctionaliteit. Nadat de Email is verzonden kan je zien ofdat deze bijvoorbeeld bij de gewenste persoon is aangekomen. Dit geeft meer grip op verzonden Email om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

De status van een mailtje wordt visueel teruggekoppeld, waardoor je snel en eenvoudig ziet wat er gebeurt. Zo weet je bijvoorbeeld precies of, wanneer en waarom het mailtje aangekomen of gebounced is.

Als jij via het ClixzPlatform een Flowmailer e-mail verstuurt, zorgen wij dat we de terugkoppeling ophalen!

612, 2017

Dashboard in het Clixzplatform

De ontwikkelingen in het Clixzplatform blijven doorgaan. In de voorgaande nieuwsbrief hebben we verbeteringen behandeld m.b.t. de beveiliging/OWASP. Met het dashboard heeft het Clixzplatform een nieuwe startpagina gekregen. Het Dashboard bied de mogelijkheid om op één pagina informatie van verschillende locaties en bronnen te tonen.

Het Dashboard bied de mogelijkheid om als zogenaamde landingspage(startpagina) ingesteld te worden, het dashboard wordt dan vertoond na het inloggen.  Het concept van een dashboard zal voor velen al bekend zijn, maar hiermee kan het dashboard een pagina vormen waar een overzicht van belangrijke gegevens vertoond wordt.

Voorbeeld

In de onderstaande afbeelding is een voorbeeld te zien van het dashboard. Het dashboard is flexibel in te stellen, de vertoonde informatie is niet beperkt tot alleen het Clixzplatform. Daarnaast is het mogelijk meerdere dashboards weer te geven, bijvoorbeeld een dashboard voor offertes, leads of een persoonlijk dashboard. Enkele voorbeelden: een pagina met een twitterfeed, een staafgraffiek met de hoeveelheid afgesloten leads, of een lijst met openstaande offertes waarop op door gezoomd kan worden naar de desbetreffende lead.

Configuratie

Het dashboard wordt opgesteld uit zogenaamde componenten. Elke component kan kort gezegd opgesteld worden in een grafiek, tabel of page. Aansluitend daarop is de afmeting per component aan te passen en zal het dashboard zichzelf schalen op de grote van het scherm. De vertoonde gegevens zijn flexibel op te halen, dit is niet beperkt tot alleen data uit het Clixzplatform. Samenvattend kunnen we zeggen dat de functionaliteit als volgt is opgebouwd:

 • Meerdere Dashboards
 • Indeling/lay-out dashboard
 • Individueel in te stellen componenten voor de inhoud van het dashboard
 • Flexibele invoer dat op dashboard component.

De mogelijkheden om gegevens te tonen zijn vrijwel onbeperkt en wordt standaard meegeleverd met de nieuwe versie van het Clixzplatform. Meer informatie over de mogelijkheden van het Dashboard neem gerust contact met ons op!

612, 2017

Intelly Planbord live

Na een intensief project is bij Kemkens het volledige vernieuwde Intelly Planbord live gegaan. Het planbord wordt gebruikt voor afdelingen Utiliteit, Installatie, service woningbouw en tevens voor de aansturing van enkele onderaannemers. Het planbord heeft een groot aantal vernieuwingen meegebracht voor Kemkens

De implementatie van het planbord is gefaseerd uitgevoerd van juni tot en met september. Het planbord is voor Kemkens volledig vernieuwd, o.a. afdelingen Utiliteit, Installatie, service woningbouw en tevens aansturing enkele onderaannemers worden aangestuurd vanuit het planbord.

Vernieuwing

Om een korte indruk te geven van de vernieuwingen die nu mogelijk zijn zullen hieronder enkele onderdelen toegelicht worden.

 • Flexibiliteit
  Het planbord is flexibel opgezet. Dit wil zeggen dat er door de IT-afdeling meer mogelijkheden zijn om zelf schermen, workflows en de bijhorende interfaces in te richten.
 • Werkbon inclusief foto’s
  De werkbon van monteurs is inclusief foto’s direct op te vragen in het planbord.
 • Call center scherm
  Het call center scherm is toont onder andere de volgende gegevens:

  • Alle klant en contract gegevens
  • De historie van een toestel en locatie
  • De mogelijkheid om interacties vast te leggen en inzicht te geven aan de klant. (telefoongesprekken, mailcontact, SMS, etc)
  • De kennisbank is op te vragen op basis van het contract van de klant, het toestel van de klant of aan de hand vrije op te geven tekst

“De ontwikkeling, implementatie en livegang is een enorme klus geweest. Met het vernieuwde planbord zijn we klaar voor de toekomst en zelf in staat procesaanpassingen door te voeren.”

3009, 2017

Livegang CTO

 

Vanaf 1 september 2017 zijn twee scholen live gegaan met de module “Synergy-Portal” ten behoeve van het concept “TalentSkills 2.0”. Zo’n 500 studenten, leerkrachten en experts van het Rodenborch College in Rosmalen en het Sint-Joris College in Eindhoven starten een pilot voor het digitaal volgen van het Talent Skills 2.0 traject.

Binnen de module kunnen studenten uitdagingen zoeken, kiezen en uitvoeren door het opstellen van een stappenplan. Een interactieve wizard begeleid de student door zijn plan van aanpak, waarin hij in een gebruiksvriendelijke omgeving zijn bewijs-stukken kan uploaden voor de begeleidende docent, ter beoordeling. Docenten hebben een eigen overzichtelijke lijst waarin alleen die studenten voorkomen die hen aangemerkt hebben als mentor. De stappenplannen kunnen via een intuitieve popup worden getoetst. Aldoor het gehele proces zijn er mogelijkheden om opmerkingen aan te brengen of interacties te plaatsen tussen student en docent. Ten slotte, wanneer een student zijn volledige uitdaging heeft ingeleverd en de docent deze heeft goed gekeurd, wordt er een gepersonaliseerde e-mail verstuurd. In de verstuurde mail wordt een link meegestuurd die verwijst naar een eigen pagina waarin de student hartelijk gefeliciteerd wordt met het behalen van de betreffende uitdaging.

De module in het ClixzPlatform is volledig te configureren, af te schermen op alle rechten niveaus en past feilloos binnen het onderwijs programma. Door de integratie van Vimeo blijft snelheid en stabiliteit van up/download van zelfs grote video bestanden gegarandeerd. Daarnaast scheelt deze feature de klant de keuze tussen lokale of service storage, waardoor er op dat vlak geen zorgen meer zijn.

De combinatie en samenwerking met onderwijs, invalshoek topsport en ICT maakte dit wederom een bijzonder interessant en boeiend project!

3009, 2017

OWASP security

 

 

De ontwikkeling van het ClixzPlatform is een continu proces op veel verschillende vlakken. Onlangs is er een verbetering door gevoerd op het gebied van de beveiliging van het platform, dit i.c.m. met OWASP. Kort gezegd is OWASP een initiatief op het web dat zich richt op de veiligheid van webapplicaties. De zogenaamde OWASP risico’s vormen een overzicht van typen kwetsbaarheden die onder beveiligingsexperts worden gezien als het meest kritisch met betrekking tot webapplicaties….

De ontwikkeling van het ClixzPlatform is een continu proces op veel verschillende vlakken. Onlangs is er een verbetering door gevoerd op het gebied van de beveiliging van het platform i.c.m. met OWASP. Kort gezegd is OWASP een initiatief op het web dat zich richt op de veiligheid van webapplicaties. De zogenaamde OWASP risico’s vormen een overzicht  van typen kwetsbaarheden die onder beveiligingsexperts worden gezien als het meest kritisch met betrekking tot webapplicaties.

Er zijn 2 belangrijke OWASP Risico’s afgeschermd! De eerste is A4-Insecure Direct Object Referencing dit maakte het mogelijk voor hackers om bestanden aan te roepen via een URL zonder ingelogd te moeten zijn. Echter is het nu zo dat de URL’s voor bestanden niet te achterhalen zijn door een extra laag veiligheid in te bouwen. Iedere URL is nu hashed waardoor deze een URL heeft bestaande uit diverse tekens en symbolen die vervolgens naar het bestand toewijzen. Deze reeks aan karakters is niet te achterhalen voor hackers.

Verder is ook A10-Unvalidated Redirects and Forwards doorgezet. Hierdoor kan je niet langer meer met ongevalideerde gegevens doorverwezen worden naar een andere website. Hackers konden voorheen de homepagina gebruiken om je door te verwijzen naar een onveilige website van een hacker. Dit is dus niet langer mogelijk.

3009, 2017

Vimeo integratie

 

We hebben de dropzones in het Clixzplatform uitgebreid! Voorheen was het al mogelijk om video’s te uploaden in het platform (bijvoorbeeld als bijlage). Met de nieuwe update is het mogelijk om video’s ook via het ClixzPlatform in de browser af te spelen via Vimeo.

Dropzones

Dropzones zijn op verschillende plekken in het ClixzPlatform beschikbaar om het uploaden van bestanden makkelijk te maken. Zo kan een dropzone gebruikt worden om bijvoorbeeld een .pdf als bijlage toe te voegen aan een offerte door simpelweg het bestand van de computer te verslepen naar een dropzone op het ClixzPlatform

Video bijlage

Een bijlage kan er ook zijn in de vorm van een video. Voorheen werd de video geupload naar het platform en kon de video bekeken worden door de video te downloaden en vervolgens af te spelen. Omdat het wachten op de download van de video niet altijd even praktisch is kan er nu ook gebruik gemaakt worden van Vimeo. Per bestandstype kan er aangeven worden of er wel of niet gebruik gemaakt moet worden van de upload en het afspelen via vimeo. Daarnaast kan ook aangegeven worden of de video’s publiekelijk toegankelijk dienen te zijn of alleen voor intern gebruik geschikt zijn.

Waarom?

Om een voorbeeld te geven waarvoor de toepassing gebruikt kan worden zal hieronder een voorbeeld geschetst worden.

Het CTO(centrum voor topsport en onderwijs) zuid is onlangs gestart met een grootschalige pilot voor het gebruik van het Synery portal(onderdeel van het ClixzPlatform). Kort gezegd wordt een deel van de lessen gestuurd en afgestemd via het Clixzplatform. Zo plaatsen de talentvolle sporters/leerlingen de uitvoering van een opdracht of het bewijs van het behalen van een opdracht in de vorm van een video op het platform. De docent kan de video vervolgens samen met de bijhorende opdracht terug zien op het platform en dit tot slot beoordelen.

Andere mogelijke voorbeelden van de inzet van Vimeo samen met dropzones zijn:

 • Het uploaden en afspelen van instructie video’s voor technici via het Clixzplatform
 • Het toevoegen van een video aan een offerte, waarin de mogelijkheden van een dienst/product worden toegelicht

Op vrijwel elke plek in het Clixzplatform waar gebruik gemaakt wordt van dropzones is het bovenstaande mogelijk, de toepassingen hiervan zijn dus heel divers!

 

2407, 2017

CKEditor in een nieuw jasje

Met de nieuwe CKEditor zijn de tekstvelden binnen het Clixzplatform (welke de CKEditor gebruiken) weer voorzien van een nieuw jasje. Echter heeft dit jasje meer dan alleen een vernieuwde frisse uitstraling. Weten wat er nog meer nieuw is? Klik dan hier.

Door het toepassen van de nieuwe versie binnen het Clixzplatform zijn er nu meer mogelijkheden voor het gebruikersgemak. Zo is het kopiëren via Microsoft Excel verbeterd dat je tabellen makkelijk kan bijhouden in de CKEditor. Verder is ook de Spellchecker verbeterd zodat typefouten ontdekt worden tijdens het typen zelf. Tot slot zijn er ook mooie toekomstgerichte wijzigingen die in de loop van tijd geïmplementeerd zullen worden zoals het kopiëren en plakken van afbeelding naar de CKEditor.

2407, 2017

Samenwerking met Flowmailer

Sinds kort maken wij gebruik van Flowmailer dat ons de mogelijkheid geeft om mail te tracken vanuit het Clixz Platform. Een voorbeeld van een toepassing is het traceren van een mail met een aanbieding; is de mail ontvangen, is de mail geopend, is de link met de aanbieding in de mail geopend?

De integratie met Flowmailer en het Clixz Platform levert een hoop interessante data op. Door e-mails te tracken kunnen we zien wanneer een mail is geopend, afgeleverd, gelezen, etc. Lees hieronder wat Flowmailer nu precies is.

Over Flowmailer

De afgelopen 10 jaar hebben wij gebouwd aan een gespecialiseerd platform, infrastructuur en software voor de aflevering van e-mail marketing berichten van MailPlus. We leveren elke maand miljoenen berichten die er stuk voor stuk keurig verzorgd uit zien, waarbij we vele bronsystemen ondersteunen. Dit stelt ons in staat een volgende stap te zetten met Flowmailer.

Na het versturen van berichten komt met Flowmailer de volgende stap, inzicht in de respons op de berichten. Als voorbeeld kan hier het traceren van een mail met een aanbieding hierin genomen worden. Flowmailer kan o.a. antwoord geven op de volgende vragen: is de mail ontvangen, is de mail geopend, is de link met de aanbieding in de mail geopend? Inzicht hebben in de verwerking van berichten nadat deze naar buiten zijn verzonden, met Flowmailer is het mogelijk!

2407, 2017

Maak kennis met onze nieuwe collega Jeffrey

ICT-consultancy en werkzaamheden aan het Clixz-platform vormen de dagelijkse uitdaging van Jeffrey. Hij heeft veel ervaring als ERP-consultant, met name op functioneel gebied. Duikt graag lekker de diepte in. De mix tussen functionele en technische taken komt mooi samen in het Clixz-platform. Privé houdt hij van lekker eten en sporten, voor de juiste balans. Liefst afwisselend en grensverleggend. Is niet bang om zichzelf regelmatig te pushen. En zoals het een echte IT’er betaamt, is de passie voor techniek en computers nooit ver te zoeken!

2407, 2017

Wij zijn verhuisd

Sinds begin juni zijn wij verhuisd naar Teteringsedijk 20a te Breda. Het nieuwe kantoor biedt ons meer ruimte en ligt lekker centraal in de stad. Kijk op onze website voor meer foto’s van ons nieuwe pand.

704, 2017

Online ondertekenen offertes

Wilt u offertes nóg makkelijker en sneller afsluiten? Laat klanten dan vanaf nu offertes in Clixz Sales online ondertekenen en afsluiten. Desgewenst direct op locatie! Er zijn drie mogelijkheden om een offerte af te sluiten:

 • Akkoord op locatie
  De adviseur op locatie maakt de offerte gereed en de klant ondertekent het aanbod direct op de laptop, tablet of smartphone.
 • Digitaal akkoord vanuit e-mail link
  De adviseur exporteert de offerte naar PDF en mailt deze naar de klant. De klant klikt op een unieke link en accordeert de offerte digitaal.
 • Akkoord op papier
  De klant ontvangt de offerte als PDF-bestand en print deze. Na ondertekening stuurt de klant de offerte per post terug.
704, 2017

Clixz notificaties

Vanaf nu is het mogelijk om notificaties aan gebruikersacties te hangen in het Clixz Platform. Een waardevol instrument om gebruikers te attenderen op nieuwe informatie of handelingen. U bepaalt helemaal zelf welk type notificatie u aan welke actie hangt.

Typen notificaties
U kunt aan iedere actie een eigen type notificatie koppelen met een verschillende kleur en/of geluid. Standaard zijn er 4 typen notificaties:

 1. Waarschuwing (Rood)
 2. Goedkeuring (Groen)
 3. Foutmelding (Geel)
 4. Informatie (Blauw)

Overal bruikbaar
Notificaties kunnen in verschillende modules van waarde zijn. Zo kunt u ze toepassen in de module Sales. Verandert de status van een Offerte, dan ontvangt de betreffende persoon daar een melding over. De kleur van de melding is afhankelijk van de status. Wordt de status afgesloten, dan is de melding groen. Notificaties zijn ook bruikbaar bij de IssueTracker. Als er een nieuw issue wordt aangemaakt, dan ontvangt de toegewezen persoon een melding.

704, 2017

Chatten op het Clixz Platform

Vanaf nu is de nieuwe chatfunctionaliteit beschikbaar op het Clixz Platform. Hiermee verbetert u de interne communicatie. De live chat neemt een drempel weg en wordt in de praktijk snel gebruikt, zeker voor korte vragen. Met de live chat kunt u multitasken en eenvoudig links doorgegeven. Zo kunt eenvoudig en snel de juiste informatie te verstrekken.

Diverse scenario’s
Er zijn diverse scenario’s waarin de chatfunctie van waarde is. Bijvoorbeeld als een adviseur op locatie een vraag heeft over een bepaald artikel. Via de chat snel kan hij snel en gemakkelijk contact opnemen met collega’s op kantoor die het antwoord opzoeken.

Meer weten?
Benieuwd hoe u deze nieuwe chat functionaliteit kunt gebruiken op het Clixz Platform? Neem dan contact op met ons op!

2402, 2017

Zelf uw CK-Editor configureren

Veel items in de toolbar van de CK-Editor zijn overbodig of worden niet gebruikt. Tot vandaag! Vanaf nu kunt u de CK-Editor geheel naar eigen wens configureren. Overbodige elementen laat u eenvoudig weg en u kunt de editor per scherm anders instellen. Er zijn standaard vier typen teksteditors in gebruik, maar u kunt ook zelf gepersonaliseerde toolbars aanmaken.

Voor meer uitleg over het instellen van de CK-Editor kunt u altijd contact met ons opnemen.

2402, 2017

Integratie Prefilled Forms in de Leads & Sales module

Binnen het Clixz Platform zijn de modules Leads & Sales uit te breiden met een Prefilled Forms-functionaliteit. Dit verhoogt de flexibiliteit om aanvullende informatie via een webformulier of externe partij in een lead/quote te schieten. Met behulp van unieke codes (ResponseCodes) kunt u formulieren klaarzetten met (vooraf) ingevulde gegevens; om te wijzigen of uitsluitend ter informatie.

Alle denkbare veldtypen
In de formulieren zijn vrijwel alle denkbare veldtypen te hanteren. Ook kunt u zelf matrixen opstellen. De output van de formulieren bestaat uit een eenvoudige XML-opzet. Aanvullende informatie over klanten of potentiële klanten kan zo gemakkelijk worden opgeslagen en gestructureerd.

De mogelijkheden
Met onze module Prefilled Forms kunt u:

 • Aanvullende informatie in een lead/quote schieten
 • Een onbeperkt aantal velden opvoeren
 • Validatie op velden toevoegen
 • File attachments toevoegen
 • Uw eigen huisstijl / branding / kleurstelling hanteren
 • Integratie met uw eigen website realiseren
 • Exportmogelijkheden utiliseren
2402, 2017

Aanvullende veiligheidsmaatregelen

Met nieuwe veiligheidsmaatregelen hebben we potentiële veiligheidslekken gedicht. Het is voor cybercriminelen moeilijker om gegevens te stelen of andere aanvallen op de server uit te voeren. Eén van de belangrijke punten is de online gegevensstroom. Al het https-verkeer is nu maximaal beveiligd. De versterking op SSL maakt het onmogelijk om gegevens te onderscheppen vanuit het internetverkeer.

Technische maatregelen
Op technisch gebied hebben we de volgende maatregelen doorgevoerd:

 • Periodieke vulnerability-scans op onze de servers
 • A-score van SSL Labs
 • Periodieke controle op bewaking van de veiligheid & procedures
 • Diverse serverwijzigingen voor veiligheidsmaatregelen
2112, 2016

Document Management

De portal had voorheen niet genoeg meerwaarde te bieden. Met de nieuwe aanpassingen voelt de Portal weer thuis binnen het ClixzPlatform op een betere manier dan voorheen

new Vanaf nu kunt u de Clixz Portal aanvullen met een functie voor Document Management. Daarmee kunt u rapporten en algemene informatie ontsluiten, zoals contactgegevens en adressen. Ook kunt u alle bekende documentformaten en afbeeldingen beschikbaar stellen aan relaties.

Eenvoudig delen
Documenten met een eigen huisstijl worden gestructureerd zichtbaar gemaakt voor externen. De mappenstructuur kunt u naar eigen inzicht inrichten en u kunt rechten toekennen aan documenten. Dit is mogelijk op drie niveaus: gebruiker, groep en rol.

De mogelijkheden op een rij:

 • Documenten zichtbaar maken voor externen
 • Zelf structuur toekennen aan mappen
 • Uw eigen huisstijl hanteren
 • Rechten toekennen aan documenten op drie niveaus
 • Documenten toevoegen en beheren
2012, 2016

Custom Pages

verbeterd De Custom Pages functionaliteit van het Clixz Platform is nu ook beschikbaar voor de Clixz Portal. Zo kunt u nu eigen data delen met externe partijen. Met behulp van ingebouwde beperkingen bepaalt u zelf welke data u wilt afschermen. Ook is er een kopregelstructuur in de module aangebracht om verschillende data aan één hoofdobject te hangen. Zo wordt het managen van data nóg gemakkelijker!

Custom Pages in de Clixz Portal:

 • Eigen data beschikbaar maken voor externe partijen
 • Mogelijkheid om bepaalde data af te schermen
 • Parameters toevoegen aan data
 • Data nóg beter managen dankzij nieuwe kopregelstructuur
1612, 2016

Clixz zet in op veiligheid

verbeterd U moet erop kunnen vertrouwen dat alle data die u deelt op het Clixz Platform in goede handen is. Ook een veilige en zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens is voor ons cruciaal. Zeker sinds de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) sinds 1 januari 2016 van kracht is, zetten wij sterk in op security.

Organisatie & techniek
Security-maatregelen zijn altijd een combinatie van organisatie & techniek. Op technisch gebied hebben we de volgende maatregelen doorgevoerd:

 • Om een wachtwoord te wijzigen, moet de gebruiker eerst zijn huidige wachtwoord invullen
 • Alle 850 API’s zijn nagelopen en voorzien van een extra security-laag, zodat ze uitsluitend lokaal aangeroepen kunnen worden
 • Alle 850 API’s worden zowel vanuit client naar server als andersom gecodeerd/ gedecodeerd
 • Database queries zijn alleen nog uit te voeren met een succesvolle Captcha-ingave (extra)
 • Extra beveiligde URL’s (Hash) voor het aanroepen van onderdelen binnen het platform om ongewenste toegang & reverse engineering te voorkomen
 • Een automatische blacklist voor te veel requests op IP-adres (tegen aanvallen van buitenaf)
 • Een whitelist voor bepaalde IP-adressen