Herken je de volgende stelling? Ik ben afhankelijk van beheerders of ICT voor de invoer van gegevens (in de database)! In dit artikel een schets van een situatie hoe onze datamanagement module hierin een mogelijke kans kan zijn.

Een praktisch voorbeeld:

We zouden graag ‘live’ willen zien of we onze weektargets m.b.t. het succesvol afsluiten van onze leads wel/niet halen. Onze targets hebben we opgesteld in een Excel sheet. En is hierdoor lastig te vergelijken met data uit de database/applicatie.

In onze leads module houden we potentiele verkoopkansen bij voordat dit daadwerkelijk leidt tot een offerte. Al onze historische data en nog openstaande leads hebben we dus beschikbaar. Met behulp van rapporten(Microsoft SSRS) of een dashboard kunnen we de data weergeven. We missen alleen onze daadwerkelijke targets, bijv. een aantal leads per week van een bepaalde dienst of product.. Dit hebben we wel maar dit staat in een Excel lijst en nergens in de applicatie of database.. Met de data management module is het mogelijk zelf een tabel met bijhorende kolommen op te stellen en vervolgens ook te beheren.

De tabel (voorbeeld targets) die voorheen een losse Excellijst was kunnen we vervolgens gebruiken om rapportages te maken of een dashboard op te stellen! Dit is maar een van de vele mogelijkheden.. Wil je ook minder afhankelijk worden van ICT? Neem gerust contact met ons op!