Twee maanden geleden is de nieuwe module Document Approval in gebruik genomen bij Kemkens. Met de volledige livegang maken +/- 80 mensen gebruik van de Document Approval module. Kort gezegd wordt de Document Approval module ingezet voor de goedkeuring van documenten, denk hierbij bijvoorbeeld aan inkoopfacturen en creditnota’s. Daarnaast is deze module één van de eerste modules opgebouwd in het vernieuwde Clixzplatform.

Met Document Approval in het vernieuwde Clixzplatform is het mogelijk om snel documenten te beoordelen en goed te keuren. Om dit proces te ondersteunen zijn er een aantal aanvullende functionaliteiten:

  • Active Directory integratie, gebruikers aanmaken op basis van al bestaande gebruikers in het domein
  • Gemakkelijk via de mail collega’s op de hoogte stellen van nog openstaande goedkeuringen
  • Configuratie meerdere niveaus maximaal goed te keuren bedrag
  • Audittrail voor het volgen van de goedkeuringsvoortgang
  • Dagelijkse rapport met openstaande goedkeuringen

Interesse wat Document Approval voor mogelijkheden voor uw bedrijf kan betekenen, neem gerust contact met ons op!