Voor ons Ticketsysteem – de IssueTracker – hebben we een Board View ontwikkeld. Op deze manier wordt het Ticketsysteem nog beter ingezet om openstaande taken en lopende projecten te beheersen. Verder kan ook snel overzicht gevormd worden van de interne en/of externe workload.

Binnen het ticketysteem kunnen de tickets worden gewisseld tussen de Board view en de Table view. Met de Board view kan op drag-en-drop wijze issues worden versleept om zo nieuwe eigenschappen toe te kennen. Een enkele greep uit de praktijk: de fasering bij een project. Binnen één oogopslag kan gezien worden hoeveel Tickets er zijn per fase. Op deze manier kan gemakkelijker een verdeling gemaakt worden welke Tickets in welke fase het beste opgepakt kunnen worden.

Als je bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van een fase verder wilt verdelen. Dan kunnen de kolommen zo gegroepeerd worden dat deze kolommen medewerkers weergeven in plaats van fases, zoals in het voorgaande voorbeeld.

Hierdoor kan er niet alleen flexibel gehandeld worden, maar ook heb je snel de meest relevante informatie beschikbaar. De informatie is gemakkelijk terug te zien op de card, maar daarbuiten wordt ook nog informatie ontsloten op de volgende wijze:

Tot slot kan je nu snelle handelingen verrichten op tickets zoals jezelf toevoegen als abonnee, waardoor je op de hoogte blijft van wijzigingen op dat Issue.