Door het steeds groter en complexer worden van PrefilledForms zijn de PFF sections in het leven geroepen. Met secties kunnen we nu formulieren compacter en overzichtelijker maken!

In de voorgaande nieuwsbrief zijn we ingegaan op de validaties en triggers op formulieren, dit zorgde voor een nieuwe diepgang op formulieren. Hoewel de diepgang niet verkeerd was, kwam het in de praktijk voor dat formulieren als groot ervaren werden.

Met de introductie van secties is het mogelijk om PrefilleForms in te delen in secties. Secties kunnen in en uitgeklapt worden. Met ingeklapte secties kunnen we formulieren compact en ge-structeerd houden. Velden op PrefilledForms kunnen toegekend worden aan secties waardoor de velden nu onder de desbetreffende sectie zichtbaar worden.

Velden die niet aan sectie worden toegekend zullen als eerst getoond worden, en kunnen bijvoorbeeld als introductie vragen functioneren voor de rest van het formulier. Wil je weten welke mogelijkheid secties voor jouw formulieren kunnen bieden? Neem gerust contact met ons op!