Emailtriggers op PreFilledForms

Wie bekend is met onze PreFilledForms zal het gebruik ervan vaak als eenvoudig en simpel ervaren. Maar hoe maken we het gebruik van de zogenaamde PFF’s dan nog eenvoudiger? Door gebruik te maken van opgestelde emailtemplates per PFF! (meer…)