Digitaal Samenwerkingsplatform DSP – XML API

Het DSP (Digitaal Samenwerkingsplatform) is een berichtenplatform waarover een verzameling gestandaardiseerde berichten volgens een vastgesteld proces wordt uitgewisseld tussen Netbeheerders en Aannemers. Hiermee kan de gegevensuitwisseling in het aansluitingenproces efficiënter en eenvoudiger worden uitgevoerd.

Het Digitaal Samenwerkingsplatform is niet alleen een IT platform voor het afhandelen van berichtenverkeer in het aansluitingenproces. Naast de vastgestelde berichten zijn er afspraken gemaakt hoe de berichten dienen te worden gebruikt om een zo uniform mogelijk proces te hanteren.

Het DSP wordt ontwikkeld en beheerd door Mijn Aansluiting. Mijn Aansluiting is een samenwerkingsverband van netbeheerders, die het aanvragen en beheren van ondergrondse aansluitingen in heel Nederland klantvriendelijker willen organiseren

Kijk op deze pagina voor meer informatie over het Digitaal Samenwerkingsplatform