Microsoft SQL server connector – API

  • Lezen van tabellen of views
  • Gebruik van stored procedures
  • Insert
  • Update
  • Delete
  • Compare
  • Aanroep functies

Kijk op deze pagina voor meer informatie over Microsoft SQL.