Filewatcher class JVH

Bij onze klant JVH zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met een mooie casus waarbij er een nieuwe en veelzijdige functionaliteit is toegevoegd aan de middleware.

Binnen JVH worden vanuit een 80-tal casino systemen diverse bestanden geëxporteerd die aangeboden moeten worden ter interfacing. Het gaat hier bijvoorbeeld om machine-data, uur-bestanden, afsluit-bestanden en storingen. In totaal gaat het dus om een groot aantal en verscheidenheid aan locaties waarbinnen de middleware bestanden moet verwerken.

Sommige communicatiestromen zijn dermate tijdkritisch dat deze bestanden zo snel mogelijk opgepakt moeten worden en verwerkt. Voor deze casus hebben we een nieuwe functionaliteit beschikbaar gesteld in de software om een UNC locatie als het ware “getriggered” uit te kunnen lezen. Het voordeel hiervan is natuurlijk dat in plaats van op gezette tijden (polling) een locatie te controleren, je nu direct op het moment dat er iets gebeurt de betreffende bestanden kunt verwerken.

In de praktijk hebben we deze functie dus ingezet om een groot aantal mappen te scannen op nieuwe bestanden die direct verwerkt worden. We maken hier koppelingen met een verscheidenheid aan eindsystemen zoals NetSuite, FLS Visitour en het datawarehouse.

 

Gebruikte technieken

Middleware applicatie:

  • Intelly Connectivity

Distributiemedia systemen (communicatie):

  • XML
  • REST (JSON)

Beveiliging:

  • OAuth 2.0
  • Basic Authentication

Proces / storage medium:

  • UNC Filestructures
  • Staging structuur MSSQL