Met PowerAutomate veilig uw interne netwerk in?

PowerAutomate is hét automatiseringsplatform van Microsoft voor diens cloudtoepassingen. Met een gebruiksvriendelijke interface maakt PowerAutomate het uitvoeren van eenvoudige taken toegankelijk voor het grote (Microsoft) publiek. Voor het communiceren met willekeurige ‘on premises’ databases, applicaties en netwerklocaties is er echter geen ‘out-of-the-box’ adapter of gateway die overal mee kan communiceren.

 

Op dit punt vormt Intelly Connectivity de oplossing. Met behulp van Intelly kunnen we middels een generieke REST adapter met het Authorisatie protocol OAuth2.0 op een veilige manier alle binnenkomende JSON berichten ontvangen. Daarmee kan Intelly fungeren als veilige gateway voor uw interne netwerk. Een Microsoft ‘on-premises gateway’ is hierdoor overbodig.

 

Ter illustratie een casus:

Bij één van onze klanten heeft men een Warehouse management systeem PowerApp gebouwd. Wanneer de productielijn een nieuw toestel oplevert, wordt het serienummer met deze PowerApp gescand.

 

Na het verifiëren van het serienummer wordt er een PowerAutomate flow getriggered. Door het toevoegen van een HTTP Request met Active Directory OAuth roept deze flow de Intelly webservices aan. Intelly verifieert controleert het token, waarna het bericht wordt doorgestuurd naar de on premises installatie van Dynamics NAV 2016.

 

Dynamics NAV 2016 maakt in dit geval gebruik van SOAP webservices met NTLM authenticatie. Intelly genereert de SOAP envelope, roept het juiste (interne) endpoint aan met de juiste authenticatie en Dynamics NAV 2016 verwerkt het bericht volgens interne procedures.

Deze casus biedt één voorbeeld, maar de functionaliteit van Intelly als gateway en de aanroep van interne bronnen kan op alle mogelijke manieren worden ingezet! Daag ons maar uit!