PDF export en handtekening

Het ClixzPlatform wordt continu verbeterd. Met nieuwe functionaliteiten lossen we ontstane vragen en problemen op, en proberen we de deur open te zetten voor nog meer verbeteringen. Onze Prefilled Forms module is daar een uitstekend voorbeeld van. Hierin is een wijziging doorgevoerd die het ondertekenen en genereren van bijbehorende ondertekende documenten aanzienlijk vereenvoudigd.

Aan de Prefilled Forms is de mogelijkheid toegevoegd om een handtekening uit te vragen. Hiermee is het mogelijk voor klanten om na het invullen van een vragenlijst deze te ondertekenen ter bevestiging. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het automatisch versturen van een betalingsmachtiging waarbij de klant de machtiging dient te ondertekenen. Verder is het nu ook met de standaard functionaliteit mogelijk om het ingevulde formulier te exporteren naar een PDF bestand en deze via E-mail naar de klant te sturen. Zo kan de klant gemakkelijk terugvinden wat hij heeft ingevuld en ondertekend.

Bovenstaande nieuwe functionaliteiten zijn dit najaar bij Volta Limburg voor het eerst toegepast voor de aansturing van de installateurs. De installateur ontvangt bij het accorderen van een offerte een Prefilled Form die door de installateur én klant ondertekend dient te worden. Dit in tegenstelling tot het proces met hardcopy formulieren wat voorheen werd gehanteerd.