Customer Journey Communicatie

Een aantal van onze klanten maakt gebruik van een centrale mailingapplicatie, FlowMailer. FlowMailer beschikt over de mogelijkheid om mailverkeer te monitoren en te traceren, zodat er inzicht is in hoeverre de mails bijvoorbeeld gelezen of geopend worden.

Lees meer over FlowMailer op onze partnerpagina.

De uitdaging

Bij deze klanten merkten we de groeiende behoefte voor het digitaliseren van de communicatiestromen. Zo was er de behoefte om het verkeer dat nog via briefpost plaatsvond, te digitaliseren. Met name de kosten – zowel financieel als tijd – die gepaard gaan met deze methode was een belangrijke motivatie voor verandering. Ook ecologisch belang speelde mee.

Daar bovenop was er behoefte aan het centraliseren en inzichtelijk maken van de Customer Journey, of klantreis: het traject en alle contactpunten tussen de consument en de organisatie. FlowMailer is erg geschikt om aan deze behoeften te voldoen, maar er ontbrak bij onze klanten een geschikte middleware-applicatie die de benodigde data ophaalt, transformeert en aanlevert.

De oplossing

Hier kwam de kennis en kunde van Clixz van pas. Als digitale bruggenbouwers specialiseren wij ons in het leggen van koppelingen. Clixz heeft de verantwoordelijkheid voor het ophalen, transformeren en aanleveren van de benodigde data op zich genomen, zodat FlowMailer zo optimaal mogelijk geïntegreerd kan worden in de klantorganisatie. Waar applicaties eerst niet uit zichzelf mails konden aanleveren aan Flowmailer, is dat dankzij de inzet van Middleware toch mogelijk geworden.

Voordelen

Kostenreductie

Dankzij de digitalisering van communicatiestromen besparen de klanten op de kosten voor papier en kunnen zij hun digitale transitiedoelen behalen. Ook verminderen zij hun carbon footprint aanzienlijk!

Dankzij automatiseringen van bijvoorbeeld herinneringen en automatische opvolging hebben medewerkers meer tijd over voor andere zaken.

Centralisering customer Journey

Dankzij de inzet van FlowMailer zijn alle communicatiestromen in de customer journey inzichtelijk en beheersbaar.

Digitalisatie communicatiestromen

Dankzij de inzet van Flowmailer kan mailverkeer worden geautomatiseerd. Zo kunnen opdrachten leads bijvoorbeeld automatisch worden opgevolgd en worden herinneringen automatisch verstuurt.

Dankzij deze oplossing hebben medewerkers inzicht op de effectiviteit van hun communicatie. Ook kan worden bijgestuurd waar nodig.

Integratie met andere software en afdelingen

Dankzij de integratie met het ERP-systeem is al het mailverkeer inzichtelijk en uniform:

  1. Orderbevestigingen worden vanuit afdeling IT verzonden (ERP-pakket)
  2. Offertes worden vanuit afdeling Verkoop verzonden (ClixzPlatform/CRM)
  3. Facturen worden vanuit afdeling Aftersales verzonden (ERP)

Al deze communicatievormen zijn centraal inzichtelijk en bestuurbaar

Partnership met Clixz

Dankzij de inzet van Clixz kan de volledige potentie van het product van onze partner worden gebruikt door haar klanten. Dit maakt de aanschaf en inzet van FlowMailer een stuk aantrekkelijker voor haar klanten.

Wil je ook weten hoe een partnership met Clixz de waarde van jouw product of dienst kan verhogen? Kijk dan op https://clixz.nl/partners/