Project omschrijving

Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Eindhoven
Implementatie en optimalisatie softwarepakket Athletic Logic.

Via Centrum voor Topsport en Onderwijs Eindhoven leven, studeren, leren, trainen en werken topsporters en talenten onder ideale omstandigheden. Topsportcarrières in zwemmen, schoonspringen, judo, ijshockey, honkbal, softbal en sportklimmen krijgen er een vliegende start. Op locatie ’s-Hertogenbosch geldt dat voor trampolinespringers en turners (mannen).

Uitdaging
Na een landelijke pakketselectie voor drie CTO’s (Amsterdam, Papendal, Eindhoven) is collectief gekozen voor het softwarepakket Athletic Logic. De ontwikkelpartij en leverancier is gevestigd in Sydney en kampt met beperkte bezetting waardoor de communicatie,  implementatie en optimalisatie van het pakket moeizaam loopt.

Eisen/wensen
Binnen de CTO’s is behoefte aan een overkoepelende technische schakel tussen de ontwikkelpartij en de CTO coördinatoren en stafleden op de drie CTO’s. De over te dragen taken zijn:

 • Overkoepelende planning afstemming (nieuwe ontwikkeling en implementatie) vanuit Eindhoven
 • Technisch intermediair (kennis van zaken op beide vlakken: Topsport en Techniek)
 • Innovatieve mindset ten opzichte van toekomstperspectief CTO bedrijfsvoering (automatisering)

Oplossing

Inzet van overkoepelende project/implementatiebegeleider voor:

 • Projectmatige begeleiding via PRINCE2 methode; duidelijke scopebepaling, fasering en prioritering
 • Structuur in besluitvorming en communicatiemomenten
 • Harmonisatie van werkproces en registratiemethodes
 • Begeleiding en afstemming besluitvorming en onderhandelingen
 • Opstellen van gebruikershandleidingen in afstemming met de werkvloer
 • Adviseren en begeleiden van besluitvorming en onderhandeling met de leverancier

Voordelen

 • Vaste contactmomenten met CTO-coördinatoren en ontwikkelaars
 • Korte, gestructureerde lijnen
 • Begeleiding vanuit sport en techniek
 • Realistische inschattingen, goede afstemming van verwachtingen en planning
 • Ontzorging op het gebied van prioriteren en faseren van issues en implementatiemodules