Integratie Visma met Business Central ERP

Een aantal van onze aaneengesloten klanten die werkzaam zijn in de service- en installatiebranche, gebruikt de software van Visma voor een aantal bedrijfsprocessen. Visma is een Enterprise Resource Planning (ERP) pakket met uiteenlopende modules, waarvan de HR-management module de module is die door onze klanten gebruikt wordt.

Lees meer over Visma

Naast Visma als HR-pakket, gebruiken deze klanten 4PS Construct als ERP- pakket. 4PS Construct is een ERP-systeem gebaseerd op Microsoft Business Central.

Lees meer over 4PS

De uitdaging

Vanuit deze situatie was er bij onze klanten behoefte voor een integratie tussen het HR-pakket (Visma) en het ERP (4PS). Deze koppeling was nodig om bedrijfskritische informatie uit te wisselen, zoals contracten, verzuim en verlofregistratie, journaalposten en medewerkersinformatie.

De oplossing

Om te voorzien in deze vraag heeft Clixz het HR-pakket van Visma gekoppeld met Business Central. Hierdoor is het nu mogelijk medewerkersdata te gebruiken in andere bedrijfsprocessen, zoals het financiële proces en het planningsproces.

Voor de nerds

Met Intelly (middleware client) wordt verschillende data vanuit Visma middels een ETL (Extract – Transform – Load)-proces naar Business Central geleid. Dit proces gaat als volgt:

Ophalen data (Extract)

  1. Er wordt met Intelly een request gedaan richting Visma voor de gewenste data.
  2. Visma HR genereert een link naar een Comma Separated Values (CSV)- bestand. Dit bestand bevat de opgevraagde gegevens.
  3. Intelly haalt dit bestand op bij vanaf de link en leest dit bestand uit. De data uit het bestand plaatsen we in een database tabel.

Transformeren data (Transform)

  1. De data in de tabel wordt doormiddel van bedrijfsspecifieke logica omgezet naar bruikbare informatie voor de vervolgsystemen. Ids die refereren naar metadata worden bijvoorbeeld omgezet naar de juiste ID’s.

Inladen data (Load)

  1. Tenslotte verstuurt Intelly de gewenste data naar de eindsystemen. De gebruikers van deze eindsystemen kunnen deze data nu gebruiken om informatie uit te lezen.

In deze koppeling is gebruik gemaakt van zowel ODATA (Open Data Protocol) als IDYN ConnectIT (Integratieplugin specifiek voor Business Central oplossingen).

Voordelen

Dankzij deze integratie zijn de volgende bedrijfsprocessen geoptimaliseerd.

Planning

  1. Dankzij integratie met skillmanagement kunnen klussen aan de monteur met de juiste competenties gekoppeld worden.
  2. Dankzij integratie met verzuimmanagement kan rekening gehouden worden met het verzuim, zoals ziekte, vakanties en vrije dagen van de monteurs.

Financieel

  • Dankzij integratie met de salarisadministratie kan de grootboekrekening gecompleteerd worden.

Andere integraties met Dynamics 365 Business Central

Naast de integratie met Visma verzorgt Clixz nog meer integraties met op Dynamics 365 Business Central gebaseerde ERP-systemen.