Project omschrijving

Na een intensief project is bij Kemkens het volledige vernieuwde Intelly Planbord live gegaan. Het planbord wordt gebruikt voor afdelingen Utiliteit, Installatie, service woningbouw en tevens voor de aansturing van enkele onderaannemers. Het planbord heeft een groot aantal vernieuwingen meegebracht voor Kemkens

De implementatie van het planbord is gefaseerd uitgevoerd van juni tot en met september. Het planbord is voor Kemkens volledig vernieuwd, o.a. afdelingen Utiliteit, Installatie, service woningbouw en tevens aansturing enkele onderaannemers worden aangestuurd vanuit het planbord.

Vernieuwing

Om een korte indruk te geven van de vernieuwingen die nu mogelijk zijn zullen hieronder enkele onderdelen toegelicht worden.

 • Flexibiliteit
  Het planbord is flexibel opgezet. Dit wil zeggen dat er door de IT-afdeling meer mogelijkheden zijn om zelf schermen, workflows en de bijhorende interfaces in te richten.
 • Werkbon inclusief foto’s
  De werkbon van monteurs is inclusief foto’s direct op te vragen in het planbord.
 • Call center scherm
  Het call center scherm is toont onder andere de volgende gegevens:

  • Alle klant en contract gegevens
  • De historie van een toestel en locatie
  • De mogelijkheid om interacties vast te leggen en inzicht te geven aan de klant. (telefoongesprekken, mailcontact, SMS, etc)
  • De kennisbank is op te vragen op basis van het contract van de klant, het toestel van de klant of aan de hand vrije op te geven tekst

“De ontwikkeling, implementatie en livegang is een enorme klus geweest. Met het vernieuwde planbord zijn we klaar voor de toekomst en zelf in staat procesaanpassingen door te voeren.”