Project omschrijving

In de afgelopen periode heeft Clixz een belangrijke en uitgebreide koppeling in productie geplaatst tussen het Landelijk Intake Portal (mijnaansluiting.nl), via een Digitaal Samenwerking Platform, en het samenwerkingsverband Synfra.

Synfra

Synfra is het samenwerkingsverband tussen Brabant Water, Delta Netwerkgroep, Enexis, Watermaatschappij Limburg, Reggefiber en Ziggo. Het combineren en coördineren van werkzaamheden is gericht op het maatschappelijk belang: vermindering van overlast voor burgers en verlaging van kosten. Synfra speelt in op de behoefte van duurzaam ondernemen bij de betrokken partijen.

LIP

Het landelijk samenwerkingsverband voor Netbeheerders heeft in 2011 het Wenkend Perspectief opgesteld als visie voor de toekomstige samenwerking. Een van de eerste activiteiten was de bouw van een landelijk intakeportal (LIP) voor het realiseren van aansluitingen op de landelijke infrastructuur van E, G, W, of Kabel.

Doelen:

 • Een hogere klanttevredenheid;
 • Een kortere doorlooptijd;
 • En een efficiëntere afhandeling.
 • Werkoverleg verloopt efficiënter;
 • Afspraken worden sneller gemaakt;
 • Er is géén papier nodig;
 • Gegevens raken niet zoek, zijn altijd voorhanden en hoeven niet meer overgetypt te worden.

Voor het indienen van een aanvraag voor (een mutatie op) een aansluiting voor Elektriciteit, Gas, Water of Media kunt u terecht op de portal: http://www.mijnaansluiting.nl.

DSP

Het Digitaal Samenwerkings Platform faciliteert het digitale berichtenverkeer tussen netbeheerders en aannemers van opdrachtverstrekking tot en met uitvoering. Aanvragen en het daaraan gerelateerde berichtenverkeer vanuit het LIP kunnen via DSP worden verwerkt. Voor het LIP treedt het DSP op in de hoedanigheid van (en/of in plaats van) een netbeheerder of een coördinerende organisatie.

Rol en positie Clixz

Clixz heeft de koppeling verzorgt tussen de achterliggende software en systemen van het LIP via de DSP naar Synfra (software platform Gemma). De informatie stromen worden via onze middleware applicatie door meerdere lagen van beveiliging en certificaten geleid, waardoor het werkproces wordt geoptimaliseerd. Door de gerealiseerde koppeling worden aanvragen, die ingevoerd zijn binnen het LIP (mijnaansluiting.nl), via de DSP direct ingeschoten bij Synfra. Na de verwerking binnen Gemma, komen updates vervolgens weer via de koppeling terug in mijnaansluiting.nl zodat de klant de status van de aanvraag kan volgen.

Gebruikte technieken

 • Middleware applicatie:
  Intelly Connectivity
 • Distributiemedia systemen (communicatie):
  SOAP (XML), REST (JSON)
 • Beveiliging:
  Server signing – certificaten, Message signing – certificaten (per instantie), credentials
 • Proces / storage medium:
  Staging structuur MSSQL