Project omschrijving

Vanaf 1 september 2017 zijn twee scholen live gegaan met de module “Synergy-Portal” ten behoeve van het concept “TalentSkills 2.0”. Zo’n 500 studenten, leerkrachten en experts van het Rodenborch College in Rosmalen en het Sint-Joris College in Eindhoven starten een pilot voor het digitaal volgen van het Talent Skills 2.0 traject.

Binnen de module kunnen studenten uitdagingen zoeken, kiezen en uitvoeren door het opstellen van een stappenplan. Een interactieve wizard begeleid de student door zijn plan van aanpak, waarin hij in een gebruiksvriendelijke omgeving zijn bewijs-stukken kan uploaden voor de begeleidende docent, ter beoordeling. Docenten hebben een eigen overzichtelijke lijst waarin alleen die studenten voorkomen die hen aangemerkt hebben als mentor. De stappenplannen kunnen via een intuitieve popup worden getoetst. Aldoor het gehele proces zijn er mogelijkheden om opmerkingen aan te brengen of interacties te plaatsen tussen student en docent. Ten slotte, wanneer een student zijn volledige uitdaging heeft ingeleverd en de docent deze heeft goed gekeurd, wordt er een gepersonaliseerde e-mail verstuurd. In de verstuurde mail wordt een link meegestuurd die verwijst naar een eigen pagina waarin de student hartelijk gefeliciteerd wordt met het behalen van de betreffende uitdaging.

De module in het ClixzPlatform is volledig te configureren, af te schermen op alle rechten niveaus en past feilloos binnen het onderwijs programma. Door de integratie van Vimeo blijft snelheid en stabiliteit van up/download van zelfs grote video bestanden gegarandeerd. Daarnaast scheelt deze feature de klant de keuze tussen lokale of service storage, waardoor er op dat vlak geen zorgen meer zijn.

De combinatie en samenwerking met onderwijs, invalshoek topsport en ICT maakte dit wederom een bijzonder interessant en boeiend project!