Project omschrijving

Sinds november 2018 worden werkopdrachten bij onze klant van Vulpen vanuit de netbeheerder Stedin, volledig digitaal gecommuniceerd vanuit het Digitaal Samenwerking Platform (DSP). Door de inzet van onze Connectivity is er een bijzondere efficiency-slag gemaakt door een directe koppeling tussen de backoffice systemen van van Vulpen en het DSP. De technische koppeling verzorgt de berichten die vanuit het DSP worden verstuurd naar InfoSys (ERP systeem) en GeoLantis (GIS applicatie buitendienst).

Door een flexibele inzet van een SQL staging structuur is ook ICT zelf instaat om componenten en data te communiceren en ontsluiten. Procesmatig worden de volgende koppelingen verzorgt:

Verkeer vanuit DSP naar InfoSys

 • Opdrachtberichten
 • Plan goedkeuring
 • Technische acceptatie
 • Beoordeling AGAssets
 • Beoordeling AGProductie
 • Afsluiting (Opdracht gereed goedgekeurd)

Verkeer vanuit InfoSys naar DSP

 • Planbericht
 • (Eventuele annuleringen)
 • Technisch gereed
 • AG Asssets bericht (via GeoLantis)
 • AG Productiestaat
 • Opdracht gereedmelding

Tot slot is er in samenwerking met GeoDirect een uitgebreide koppeling gerealiseerd met GeoLantis om alle gegevens vanuit “het veld” te extraheren en omvormen tot een format dat gereed is voor communicatie richting de DSP. Door een tussentijdse business-logica en XSD controle, worden berichten op diverse proces-momenten geverifieerd en vervolgstappen uitgezet.

Door een nauwe samenwerking met van Vulpen, GeoDirect en Stedin is een mooi project opgeleverd en kijken we uit naar een volgende uitdaging!