Project omschrijving

Watermaatschappij Limburg is 7 maart jl. in de productie omgeving gestart met het gebruik Intelly Connectivity. Clixz heeft hier een reeks koppelingen gerealiseerd tussen de backoffice systemen SAP en GIS, en het web-systeem Gemma van Synfra. Door de geautomatiseerde schakelingen van zowel webservices en gebruik van staging structuren, worden disciplines voor zowel Productie,- als Revisiestaten ingelezen vanuit Gemma in SAP en GIS. Daarnaast wordt de output vanuit deze systemen automatisch doorgezet bij goedkeuring, retour naar Gemma.

In dit project hebben we de volgende uitdagingen gerealiseerd.

  • Synchrone webservices met Gemma
  • XML communicatie met doelsystemen SAP en GIS
  • Staging structuren om totale proces en logica stroom te automatiseren
  • Flexibele XSD controles van XML bestanden via de mappings in te richten en output te mappen naar SQL

Meer weten?
U ziet het, bij Clixz hebben we de afgelopen tijd niet stil gezeten! Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact met ons op!