Tickets gestructureerd vastleggen, bewaken en oplossen

De module Clixz Issue Tracker stelt u (en ons) in staat om op één plek alle informatie gestructureerd vast te leggen omtrent o.a. acties, functionaliteiten, issues en taken. Met deze module bewaakt u eenvoudig de voortgang en laat u het contact gestructureerd verlopen.