Sales Fase 2 Volta

Na de livegang van de sales module heeft Volta niet stilgezeten. Begin juli is sales fase 2 live gegaan. In deze tweede fase zijn er verbeteringen toegepast in het opvolgproces van de offertes. Door het automatiseren van de communicatie tussen het ClixzPlatform en het ERP-pakket OptimService is er een tijdswinst gerealiseerd van ±70%…

Voorafgaand aan sales fase 2, is de sales module geïmplementeerd bij Volta. Onder andere door de complexiteit en het mogelijke vraagstuk rond de implementatie van een nieuw ERP pakket is de implementatie van de salesmodule in 2 fasen opgedeeld. Na de implementatie(fase 1) was er geen directe koppeling tussen de sales module en het ERP-pakket Optim Service. Hierdoor was het wel mogelijk om de leads en offertes te registreren binnen het ClixzPlatform en na afsluiting over te nemen in Optim. Er was dus wel een mogelijkheid om de offertes op te voeren als order maar er was ruimte voor verbetering.

Hoewel koppelingen tussen het ClixzPlatform en ERP-systemen voor ons niet nieuw zijn, is iedere koppeling anders en dit brengt altijd uitdagingen mee. Vergeleken met andere koppelingen met bijvoorbeeld NAV was het nodig om de calculatie wat in de hoofden van medewerkers zit te verwerken in een automatische koppeling.

Dankzij de input en samenwerking van meerdere medewerkers en de inspanningen van Volta ICT is de koppeling tot stand gekomen. De automatisering heeft geleid tot een flinke reductie van de benodigde tijd voor het opvolgen van orders en heeft de complexiteit van het proces sterk verminderd. De menselijke handelingen zijn geminimaliseerd tot controlemomenten. In plaats van een handmatige invoer met meerdere opties en afhankelijkheden, ligt de focus nu meer op de controleslag en de check op de gemaakte orders!