Een aantal nieuwsbrieven hebben we verteld dat Clixz bezig is met het behalen van een certificering op het gebied van ISO27001. We hebben toen besloten om dit om te zetten naar een TPM-certificaat, die ingaat op een subset van de beheersmaatregelen van ISO27001, dit heet ISAE 3000A type 1. We hebben hier voor gekozen omdat niet alle beheersmaatregelen uit ISO27001 relevant zijn voor Clixz. Na een periode van bijstellen, testen, monitoren en auditen kunnen we met trots zeggen dat we het TPM-certificaat behaald hebben en Clixz voldoet aan de subset maatregelen uit ISO27001.

De subset met beheersmaatregelen bestaat onder andere uit afspraken en standaarden voor de volgende zaken:

 • Verantwoordelijkheden van de medewerkers van Clixz omtrent de omgang met gevoelige gegevens zoals wachtwoorden
 • Procedures bij onder andere in- en uitddiensttreding van medewerkers, het registreren van wachtwoorden en andere gevoelige informatie
 • Technische zaken zoals het toepassen van cryptografie, back-ups, monitoring en netwerkbeveiliging
 • Continuiteit van Clixz bij calamiteiten

Nu Clixz dit certificaat heeft behaald is het streven om het elk jaar te reviewen en weer te updaten. Indien de wens er zou komen kunnen we het TPM-certificaat ook uitbreiden met nieuwe beheersmaatregelen. Dit zou natuurlijk kunnen voorkomen als we daarom gevraagd worden door een partner of klant.

Als we de certificering gaan uitbreiden houden we u daar uiteraard van op de hoogte in een toekomstige nieuwsbrief. Bent u nieuwsgierig geworden wat wij precies doen m.b.t. informatiebeveiliging? Neem contact met ons op en we vertellen je graag meer.

Intelly heeft in samenwerking met Clixz en Smeba Brandbeveiliging een nieuwe versie van de bulkplanning ontwikkeld. De bulkplanning is een functionaliteit in het Intelly Planbord die automatisch een zo efficiënt mogelijke planning maakt op basis van beschikbaar orders, geselecteerde monteurs en plandatums. Hierbij wordt er rekening gehouden met vaardigheden van monteurs en openingstijden van de klanten. Sinds een aantal weken staat deze nieuwe bulkplanning live bij Smeba.

In de nieuw ontwikkelde bulkplanning is de performance behoorlijk verbeterd, waardoor de bulkplanning meer orders tegelijk kan inplannen en de planner minder lang hoeft te wachten tot de planning gereed is. Ook worden er nieuwe rekenmethodes gebruikt om de routes efficiënter te maken. De volgende aanpassingen in de logica hebben tot deze verbetering geleid:

 • De terugreis van de monteur: in de loop van de dag probeert de bulkplanning orders te zoeken in de richting van het thuisadres van de monteur, zodat na de laatste order de reistijd terug naar huis minimaal is.
 • Identificeren van clustergebieden: indien er een grote concentratie van orders binnen een kleine straal gevonden wordt, dan wordt hier 1 monteur naar toe gestuurd om zoveel mogelijk orders binnen deze straal op te pakken. Deze concentraties bevinden zich meestal in steden en zorgt ervoor dat er niet meerdere monteurs op dezelfde dag de stad in gaan wat de efficiëntie vergroot.
 • Optimalisaties: nadat alle orders op een monteur zijn ingepland wordt voor de monteur de meeste efficiënte route bepaald. Indien de monteur nog tijd over heeft wordt gekeken of de werktijd op een dag vergroot kan worden door een kleinere order te vervangen met een grotere order. Dit wordt alleen gedaan indien de order niet buiten de monteur zijn werktijd valt en de reistijd niet vergroot wordt.
 • Restricties: allereerst kan er een maximum orderafstand ingesteld worden. Alle orders die verder dan deze afstand van het thuisadres van de monteur liggen kunnen niet op deze monteur worden ingepland. Daarnaast kan er een maximum reistijd worden ingesteld voor de hele dag van een monteur. Alle routes die deze reistijd overschrijven worden uit de planning gehaald.

 

Verder heeft het configuratiescherm dat de planner moet invoeren voor het draaien van de bulkplanning een upgrade gekregen. Dit maakt de configuratie sneller en overzichtelijker, zoals je op de afbeelding hierboven kunt zien.

Vanuit onze partners kwam het verlangen om het bieden van meer flexibiliteit bij het samenstellen van hun offertes. Wij hebben daarom een nieuwe functionaliteit ontwikkeld die onze partners niet alleen upsell-kansen biedt, maar hun klanten ook meer keuzevrijheid geeft bij het samenstellen van een offerte.

Deze nieuwe feature heet “optioneel meerwerk” en stelt verkoopmedewerkers in staat om extra opties toe te voegen aan de offerte, zoals verschillende merken of uitvoeringen van een thermostaat, of zelfs extra toestellen zoals een ventilatiebox, die de klant vervolgens zelf kan toevoegen aan de offerte.

 

Het proces loopt als volgt:

 • Allereerst voegt de verkoper optionele meerwerkopties toe. Dit doet hij via het tabje Meerwerk in de offertewizard, onder de sectie voor Optioneel Meerwerk. Standaardopties die altijd beschikbaar moeten zijn kunnen worden toegevoegd via itemsets en aanvullende opties kunnen handmatig worden toegevoegd.
 • Vervolgens verschijnen deze opties onder de kop ‘Optioneel’ in het scherm waar de klant de offerte ondertekent.
 • De klant kan deze opties nu kiezen en toevoegen aan de offerte door ze aan te vinken en op ‘toevoegen’ te drukken.
 • De opties staan nu op de offerte en worden meegenomen in de prijsberekening.

 

Dit optionele meerwerk wordt bij voorkeur eerst besproken met de klant. De klant is natuurlijk geen expert en wil wel keuzevrijheid, maar zit niet te wachten op het uitgebreid onderzoeken van deze extra opties. Daarom is het verstandig de optionele opties eerst te bespreken en te benoemen zodat de klant bij het ondertekenen zelf de keuze kan maken tussen deze opties.

Het toevoegen van deze functionaliteit zorgt niet alleen voor meer keuzevrijheid voor de klant, maar biedt ook mooie upsell-mogelijkheden voor onze partners. Wij zijn ervan overtuigd dat deze toevoeging het salesproces van onze partners zal optimaliseren en wij willen u graag helpen om hetzelfde te doen voor uw bedrijf.

Bent u geïnteresseerd in het stroomlijnen van uw salesproces op een vergelijkbare (of misschien compleet andere) manier? Neem dan contact met ons op!

Airconditioners, warmtepompen en koelsystemen maken allen gebruik van koudemiddelen voor het transport van warmte. Rondom het gebruik van koudemiddelen hangt een flink kader aan wetgevingen, regels en certificeringen. Zo moet er door verwerkers van koudemiddelen conform de Eurpese F-gassenverordening ieder verbruik geregistreerd worden. Men moet per cilinder registreren waar de middelen zijn ingezet.

Tot voorheen werd deze registratie door de monteurs van Foster-Gamko op papier gedaan. Dit zorgde met regelmaat tot een niet-sluitende of ontbrekende registratie. Papieren formulieren kwijt, handschriften onleesbaar en veel handmatig werk. Met de inzet van de koudemiddelenregistratie-module van Sigmax Connect en Intelly Connectivity, voor het ontvangen en verdelen van de data, hebben we dit volledige proces gedigitaliseerd.

Monteurs vullen op de tablet het verbruik en eventuele verlies uit betreffende cilinders eenvoudig in door middel van een barcode. Vervolgens berekent de koudemiddelenmodule van Connect alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de verantwoording. Met behulp van onze Intelly Connectivity middleware belandt de informatie vervolgens automatisch bij de juiste afdelingen en personen.

Zowel met de monteurs als de backoffice zet Foster-Gamko met dit project een mooie stap voorwaarts. Monteurs vullen in de voor hen bekende app eenvoudig alle gegevens correct in. De backoffice heeft een duidelijk inzicht in welke koudemiddelen er bij welke monteur beschikbaar zijn.

 

Een mooie en waardevolle koppeling!

Vanuit Synfra kwam de vraag of het mogelijk is om dashboarding te bouwen. Bij Clixz zijn we niet vreemd van dashboarding, we doen dit namelijk vaker voor klanten met ons ClixzPlatform. Vanuit Synfra komt er veel data vanuit meerdere windrichtingen. Aan ons de taak om deze data gestructureerd in te lezen, neer te zetten in een datawarehouse en op de data berekeningen te doen waar Synfra waardevolle informatie uit kan halen.

Uiteindelijk hebben we er voor gekozen om de data die Synfra aanlevert via onze middlewareapplicatie Intelly in te laten lezen en weg te laten schrijven naar het datawarehouse. Op de data in het datawarehouse doen we verscheidene berekeningen, waarvan de resultaten gebruikt kunnen worden als input voor de dashboards bij Synfra.

Naast het verzorgen van het proces voor het ophalen en wegschrijven van de data is aan Clixz ook gevraagd of we de berekeningen voor de KPI’s wilde verzorgen, dit was uiteraard geen enkel probleem. In overleg met Synfra hebben we de KPI’s bepaald en zijn daaruit een aantal gewenste berekende waarden gekomen. Clixz heeft op basis van de KPI’s de data zo gestructureerd dat hier eenvoudig dashboards van gemaakt kunnen worden. De dashboards kunnen ook gefilterd worden op een aantal waardes die zijn aangegeven door Synfra. Hierdoor kan er nog naar een bepaalde granulariteit van de data worden ingezoomd. De komende tijd werken we aan verbeteringen voor dit project, dus u zult over dit project ongetwijfeld in een volgende nieuwsbrief meer lezen!