Clixz ter ondersteuning van uw ERP!

Hoewel wij als Clixz geen ERP leverancier zijn, denken we graag mee.

Onlangs hebben we samen met Energiewacht West het proces ondersteund om de diversiteit aan contractvormen te reduceren.

Dit ging gepaard met de verrijking van klant data en het bevorderen van het gebruik van automatische incasso.

 

De vraag was als volgt:

Hoe kunnen we data, in dit geval onderhoudscontractvormen, reduceren en in BULK hiervan de klant persoonlijk informeren.

 

Met behulp van onze module Prefilled Forms hebben we formulieren opgesteld en voor ingevuld met de data uit het ERP pakket.

Deze persoonlijke formulieren zijn aangevuld met de beschikbare NAW gegevens en indien de huidige betalingswijze nog niet via de automatische incasso verloopt, werd deze optionele vraag gesteld. De data uit deze formulieren hebben we getransformeerd naar een in BULK importeer bestand voor Busines Central waardoor de gegevens in het ERP pakket weer gemakkelijk geupdated konden worden.

 

Het resultaat:

Ongeveer 30.000 formulieren zijn opgesteld en verstuurd. De response heeft geleid tot een update van de beschikbare NAW gegevens en aanvullend daarop geleidt tot een bevordering van het gebruik van de automatische incasso.

 

 

Dit was maar één van de voorbeelden waarvoor wij onze Prefilled Forms module, of nog breder ons ClixzPlatform, voor inzetten.

Ook benieuwd waar wij uw proces kunnen ondersteunen?  Neem gerust contact met ons op!