Instagram, Facebook, Linkedin. Iedereen heeft het, en iedereen kent het. Maar het goed kunnen bespelen van deze media vergt vaak meer moeite dan men verwacht, en daarom laten veel bedrijven belangrijke kansen liggen die op dit gebied te winnen zijn. Clixz besefte dat ook. Daarom zijn we sinds enkele maanden begonnen met een grondige (her)aanpak van onze representatie op sociale media. Wij geloven dat het belangrijk is om ons digitale gezicht te laten zien, zodat bestaande klanten, prospecten, collega’s en sollicitanten kunnen zien wie wij zijn, wat we doen en hoe we dit doen. Het gaat dan niet alleen om plat vertellen wat ons dagelijks bezighoudt en uit welke gezichten Clixz bestaat, maar we proberen ook een stukje van onze cultuur en identiteit te laten zien. We maken hiervoor gebruik van design, interactie en natuurlijk foto’s en video’s. Deze nieuwe aanpak hebben we vastgelegd in een zogenaamd Social Media Plan. Dit Social Media Plan strekt zich uit over een langere periode, maar we zijn nu al actief bezig met het posten van content en het optimaal benutten van functies van bijvoorbeeld Instagram en LinkedIn. Als u ons al volgt, is het u waarschijnlijk al opgevallen dat u de (herkenbare oranjegekleurde) inhoud van Clixz steeds vaker voorbij ziet komen. Volgt u ons nog niet? Fleur uw tijdlijn dan snel op met de content van Clixz! Ontdek wie we zijn, wat we doen en hoe wij in elkaar steken. We zijn actief op de volgende kanalen:

 

Facebook:  /ClixzConsultancy

Linkedin: /clixz

Instagram: /clixzconsultancy

 

In de toekomst kunt u regelmatig verfrissende en interactieve content van ons verwachten, zoals recente succesverhalen, teamuitjes, een persoonlijke kennismaking met de mensen van Clixz – en nog veel meer!

Hoewel wij als Clixz geen ERP leverancier zijn, denken we graag mee.

Onlangs hebben we samen met Energiewacht West het proces ondersteund om de diversiteit aan contractvormen te reduceren.

Dit ging gepaard met de verrijking van klant data en het bevorderen van het gebruik van automatische incasso.

 

De vraag was als volgt:

Hoe kunnen we data, in dit geval onderhoudscontractvormen, reduceren en in BULK hiervan de klant persoonlijk informeren.

 

Met behulp van onze module Prefilled Forms hebben we formulieren opgesteld en voor ingevuld met de data uit het ERP pakket.

Deze persoonlijke formulieren zijn aangevuld met de beschikbare NAW gegevens en indien de huidige betalingswijze nog niet via de automatische incasso verloopt, werd deze optionele vraag gesteld. De data uit deze formulieren hebben we getransformeerd naar een in BULK importeer bestand voor Busines Central waardoor de gegevens in het ERP pakket weer gemakkelijk geupdated konden worden.

 

Het resultaat:

Ongeveer 30.000 formulieren zijn opgesteld en verstuurd. De response heeft geleid tot een update van de beschikbare NAW gegevens en aanvullend daarop geleidt tot een bevordering van het gebruik van de automatische incasso.

 

 

Dit was maar één van de voorbeelden waarvoor wij onze Prefilled Forms module, of nog breder ons ClixzPlatform, voor inzetten.

Ook benieuwd waar wij uw proces kunnen ondersteunen?  Neem gerust contact met ons op!

 

 

Kheibar is een echte bezige bij! Hij is sinds jongs af aan al bezig met computers/ict en alles wat daarbij hoort.  Zo is hij al jaren gedreven actief als front-end developer en bouwt hij voor elk ongemakje een app. Want echte IT’ers zijn immers lui.  Hij is super geïnteresseerd in de manier waarop applicaties communiceren en werkt het liefst de hele dag in Visual Studio Code.

Naast het programmeren is Kheibar weg van voetbal & data. Het is dan ook niet gek dat hij meer vrije tijd kwijt is aan het spel Football Manager dan dat hij wil toegeven. In het weekend is hij te vinden op de driving range om een balletje te slaan.  Hij houdt van lekker (ongezond) eten en kan je van alles vertellen over de wereld van junkfood. Zijn favoriete serie is SpongeBob.

Binnen Clixz kan Kheibar (bijna) al zijn passies combineren en hij helpt de klanten van Clixz dan ook altijd met een glimlach!

Kheibar is enthousiast over de sfeer binnen het Clixz team en kan niet wachten om samen met zijn collega’s het IT-landschap te verkennen.

 

 

 

In een eerdere nieuwsbrief zijn we al in de voorbereidingen gedoken voor de CAPO Koppeling bij HAS.

Door middel van onze middleware oplossing Intelly Connectivity hebben wij de koppeling tussen CAPO en de verschillende achterliggende systemen kunnen realiseren.

De koppeling die wij voor HAS Automatisering B.V. hebben gerealiseerd heeft betrekking tot het nieuwe landelijke systeem CAPO. CAPO staat voor Combi Aansluiting Proces Ondersteuning. Het doel van CAPO is om alle betrokkenen bij het combi-aansluitproces een eenduidig en gedeeld beeld te geven van de status van lopende aanvragen en projecten. De gebruikers zijn medewerkers van de combi-organisaties, netbeheerders en aannemers. Het geeft de mogelijkheid om regie te voeren op basis van actuele en gedeelde informatie over de hele aansluitketen, gebaseerd op data van DSP en het LIP. Het laat zien welke aanvragen er lopen, wat de status daarvan is en waar actie nodig is. Zo kunnen knelpunten worden geïdentificeerd en alle aansluitingen op tijd worden gerealiseerd met zo min mogelijk overlast voor de klant. Onze uitdaging lag voornamelijk bij de omvang van het proces en de mogelijke verscheidenheid van proces-flows.

De nodige business-logica en proces optimalisaties zijn gerealiseerd in een omvangrijke koppeling. Uiteindelijk is de procesmatige uitwerking grotendeels uitgedacht door en in samenspraak met onze kerngebruiker Peter Dirne.

De uiteindelijke uitwerking en samenwerking met Peter brengt weer een mooi project live waar we absoluut trots op zijn!

Bent u benieuwd naar een koppeling met CAPO voor uw bedrijfssysteem? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

 

Van Vulpen B.V. mag dit jaar de werkzaamheden in het gebied “Combi Sion B” uitvoeren. Aangezien dit gebied vrij groot en omvangrijk is, en de firma Van Der Steen hier voorheen de werkzaamheden verrichtte, heeft Van Vulpen afgestemd met de firma Van Der Steen om hier werkzaamheden uit te voeren namens Van Vulpen.

Om de werkzaamheden digitaal door te kunnen voeren blijft Van der Steen gebruik maken van hun eigen oplossingen in het veld (GoConnectIT) en registratie financiele administratie (MetaCom), maar worden opdrachten natuurlijk aangeleverd in het ERP van van Vulpen (Proqs). Deze situatie vraagt dan ook om flexibiliteit en schaalbaarheid en door de inzet van onze middleware zijn beide partijen in staat om de bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk op te volgen.

Iedere partij koppelingen met zijn eigen software systemen en de bedrijfsvoering vanuit één centraal ERP, dat was de uitdaging die we met beide handen hebben aangegrepen.

Opdrachten vanuit de DSP worden gedistribueerd naar zowel GeoLantis (van Vulpen) als GoConnectIT (vd Steen). In samenwerking met Proqs zijn de koppelingen gerealiseerd en wordt momenteel doorgebouwd aan een vervolgstap richting MetaCom, waarover later meer!

Gebruikte technieken:

 • Middleware applicatie:
  • Intelly Connectivity,
  • Output Management
 • Distributiemedia systemen (communicatie):
  • SOAP (XML),
  • REST (JSON).
 • Beveiliging:
  • OAuth 2.0
 • Proces / storage medium:
  • Staging structuur MSSQL

Bent u benieuwd of wij voor u een koppeling kunnen maken met GoConnectIT – GO MapForms? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

 

 

Onze middleware wordt bij steeds meer omgevingen ingezet, waar wij natuurlijk trots op zijn! Door deze groei zien we de roep om pro-actieve monitoring groeien. De opzet hiervan wordt begeleid door Simera! Simera is onlangs begonnen met haar afstudeeropdracht bij Clixz.

 

De afstudeeropdracht zal zich richten op het achterhalen van monitoring wensen en de vervolgacties die hierop nodig zijn. Uiteindelijk worden de wensen omgezet naar een dienst die Clixz graag aanbied om klanten en medewerkers zoveel mogelijk te ontlasten in de dagelijkse monitoring. De uiteindelijke uitwerking hiervan zal worden gedraaid in een pilot bij een daadwerkelijke omgeving.

 

Maar wie is Simera? Simera komt uit Dordrecht en studeert Business IT & Management in Breda. Ze heeft net haar minor Consultancy afgerond in Den Bosch en was na deze minor opzoek naar een afstudeerstage bij een bedrijf werkachtig in de ICT consultancy en is uiteindelijk bij Clixz terecht gekomen. Verder houdt ze van lezen, koken en heeft ze groene vingers.

 

Wil je meer te weten komen over deze nieuwe dienst of Simera? Houd dan de website in de gaten of neem contact met ons op. We horen je graag!