Social Media

Instagram, Facebook, Linkedin. Iedereen heeft het, en iedereen kent het. Maar het goed kunnen bespelen van deze media vergt vaak meer moeite dan men verwacht, en daarom laten veel bedrijven belangrijke kansen liggen die op dit gebied te winnen zijn. Clixz besefte dat ook. Daarom zijn we sinds enkele maanden begonnen met een grondige (her)aanpak […]

Clixz ter ondersteuning van uw ERP!

Hoewel wij als Clixz geen ERP leverancier zijn, denken we graag mee. Onlangs hebben we samen met Energiewacht West het proces ondersteund om de diversiteit aan contractvormen te reduceren. Dit ging gepaard met de verrijking van klant data en het bevorderen van het gebruik van automatische incasso.   De vraag was als volgt: Hoe kunnen […]

Maak kennis met Kheibar!

  Kheibar is een echte bezige bij! Hij is sinds jongs af aan al bezig met computers/ict en alles wat daarbij hoort.  Zo is hij al jaren gedreven actief als front-end developer en bouwt hij voor elk ongemakje een app. Want echte IT’ers zijn immers lui.  Hij is super geïnteresseerd in de manier waarop applicaties […]

Capo koppeling HAS

In een eerdere nieuwsbrief zijn we al in de voorbereidingen gedoken voor de CAPO Koppeling bij HAS. Door middel van onze middleware oplossing Intelly Connectivity hebben wij de koppeling tussen CAPO en de verschillende achterliggende systemen kunnen realiseren. De koppeling die wij voor HAS Automatisering B.V. hebben gerealiseerd heeft betrekking tot het nieuwe landelijke systeem […]

GMF- Proqs koppeling

Van Vulpen B.V. mag dit jaar de werkzaamheden in het gebied “Combi Sion B” uitvoeren. Aangezien dit gebied vrij groot en omvangrijk is, en de firma Van Der Steen hier voorheen de werkzaamheden verrichtte, heeft Van Vulpen afgestemd met de firma Van Der Steen om hier werkzaamheden uit te voeren namens Van Vulpen. Om de […]

Simera is aan het afstuderen bij Clixz

Onze middleware wordt bij steeds meer omgevingen ingezet, waar wij natuurlijk trots op zijn! Door deze groei zien we de roep om pro-actieve monitoring groeien. De opzet hiervan wordt begeleid door Simera! Simera is onlangs begonnen met haar afstudeeropdracht bij Clixz.   De afstudeeropdracht zal zich richten op het achterhalen van monitoring wensen en de […]