Koppelingen DSP, SAP en GIS in productie bij WML!

Meer dan 500.000 Limburgse huishoudens rekenen erop dat er dag in, dag uit, lekker water uit de kraan komt. WML wil het de klanten daarbij eenvoudig maken om hun waterzaken te regelen. Sinds een aantal jaar is onze Connectivity Middleware in gebruik bij WML en afgelopen periode zijn er een aantal uitgebreide koppelingen bij gekomen in het landschap van deze mooie klant!

 

Project:

In een volledig opgezet projectteam met experts vanuit diverse specialisaties heeft Clixz in samenwerking de koppeling tot stand gebracht tussen WML, met achterliggende systemen, en de DSP. Los van de technische oplossing, behelst een dergelijk project natuurlijk tevens de nodige aanpassingen in procesvoering. Daarnaast is er uitvoerig getest in samenspraak met diverse aannemers en stakeholders. Ondanks een forse tijdsdruk en de nodige (technische) complicaties is het project-team er uiteindelijk in geslaagd de integratie op te zetten. Een welgemeend “duimpje omhoog” voor alle teamleden voor de synergie en het harde werk!

 

DSP

Het DSP (Digitaal Samenwerkingsplatform) is een berichtenplatform waarover een verzameling gestandaardiseerde berichten volgens een vastgesteld proces wordt uitgewisseld tussen Netbeheerders en Aannemers. Hiermee kan de gegevensuitwisseling in het aansluitingenproces efficiënter en eenvoudiger worden uitgevoerd.

Het Digitaal Samenwerkingsplatform is niet alleen een IT platform voor het afhandelen van berichtenverkeer in het aansluitingenproces. Naast de vastgestelde berichten zijn er afspraken gemaakt hoe de berichten dienen te worden gebruikt om een zo uniform mogelijk proces te hanteren.

 

Landschap WML

Binnen het applicatie-landschap van WML wordt onder andere gebruik gemaakt van SAP voor administratieve zaken aangaande nieuwe aansluitingen en van een GIS voor het technisch in kaart brengen en beheren van het leidingnet. Beide applicaties dienden zowel te worden gevoed met informatie als uitgevraagd voor terugkoppelingen.

 

Functioneel proces

Het totale proces tussen de netbeheerder WML en aangesloten aannemers volgt de flow van de DSP:

 

 

 

Berichten

Er zijn een aantal berichten die ingericht zijn ter communicatie over en weer:

 

Gebruikte technieken:

 

Middleware applicatie:

  • Intelly Connectivity,
  • Output Management

Distributiemedia systemen (communicatie):

  • SOAP (XML),
  • REST (JSON).

Beveiliging:

  • OAuth 2.0
  • Basic Authentication
  • Certificate messagesigning

Proces / storage medium:

  • Staging structuur MSSQL