Wij ontvangen vaak vragen over zogenaamde doel-connectoren en de geschiktheid ervan ten behoeve van bepaalde software systemen. Een doel-connector is een stukje software dat “de taal spreekt” van een bepaald systeem zodat wij er informatie in kunnen sturen of juist uit kunnen vragen. Aan de andere kant komt het ook frequent voor, dat leveranciers juist vragen om een ontvangende bron-connector. Hierbij gaat het juist om de vertaalslag om berichtjes te kunnen ontvangen vanuit een bepaald systeem en dat door te kunnen zetten naar andere doelen. Met een bron-connector kunnen leveranciers dus berichtjes versturen naar onze middleware, waarna wij aan de slag kunnen om de data door te vertalen naar een ander doel-systeem!

Er zijn diverse technieken en protocollen op de markt om informatie “over de lijn” te kunnen versturen en in onze middleware applicatie ondersteunen we in diverse vormen alle gangbare technieken die op de markt zijn. Voorbeelden van dit soort technieken zijn bijvoorbeeld SOAP en REST, waarbij we even inzoomen op die tweede!

REST wordt veelal gebruikt voor het ontwerpen van application programming interfaces (API) voor het internet, op de HTTP-standaard. Een application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm van bibliotheken). Vaak vormen API’s de scheiding tussen verschillende lagen van abstractie, zodat applicaties op een hoog niveau van abstractie kunnen werken en het minder abstracte werk uitbesteden aan andere programma’s zoals onze middleware applicatie.

REST is een tegenwoordig alom gevraagde techniek en om onze software hier zo flexibel op aan te laten sluiten hebben we recent nieuwe bron-connector ontwikkeld die geschikt is voor een zéér grote verscheidenheid aan toepassingen. Door de technische opzet van de connector zijn wij altijd in staat om alle velden te mappen die binnenkomen en doorgezet moeten worden zoals je gewend bent. Gebruikelijke toepassingen, zoals het toepassen van functies uit onze bibliotheek, vervangende waardes en restricties zijn natuurlijk ondersteund. Meest opvallend aan deze nieuwe toepassing is zijn “synchrone” eigenschap. Dit houdt in dat we door de inzet van deze connector synchroon informatie kunnen verwerken en retourneren aan het bron-systeem. Dit laatste betekend bijvoorbeeld dat je zowel een actieve response kan geven bij een POST bericht, maar ook een inhoudelijke terugkoppeling bij een GET bericht vanuit een ander doel-systeem. Ter illustratie, we gebruiken deze techniek bijvoorbeeld voor: het direct verwerken van betaalverzoeken vanuit een mobiele oplossing (retourneren van QR codes en betaal-links) óf voor het direct inschieten van leads vanuit een webbouwer naar ons ClixzPlatform (met een synchrone terugkoppeling). Over de laatste toepassingen vind je in een volgende nieuwsbrief een uitgebreide casus!

Mocht je meer informatie wensen over de mogelijkheden of juist achtergrond informatie wilt hebben over de technieken, schroom niet om even contact op te nemen!

Hoewel er druk wordt gewerkt aan de livegang van 5.0 wordt er achter de schermen ook hard gewerkt aan nieuwe functionaliteiten! Eén van deze functionaliteiten zijn de ‘Itemsets’ ook wel bekend als recepten.

Voorheen kwam het wel eens voor dat adviseur een flinke lijst met items handmatig moest toevoegen.. Met behulp van de Itemsets komt hier dus verandering in. In de praktijk kwam het voor in de Sales module dat er een bepaald aantal items vrijwel standaard per toestel toegevoegd werd. Bijvoorbeeld bij toestel X hoort altijd item A, item B en item C. Daarnaast kan het ook voorkomen dat item A altijd nodig is voor de installatie van toestel X. Mocht dit item dan missen en pas tijdens de installatie opduiken kan het dus voorkomen dat er onvoorziene kosten bij komen kijken… Kortom een situatie die we willen voorkomen of zoveel mogelijk willen beperken.

Het idee achter de functionaliteit is niet nieuw, veel mensen kennen dit misschien onder de naam ‘recepten’ uit ERP pakketten. Dit sluit ook aan op de functionaliteit van de Itemsets. Enerzijds kunnen er nu Itemsets gemaakt worden die aansluiten op de recepten van een ERP pakket. Zo weten we zeker dat we alle benodigde items op de offerte beschikbaar hebben en voorkomen we ongewenste verassingen tijdens de uitvoering/installatie. Anderzijds wordt het met het toevoegen van een Itemset makkelijk om gemakkelijk bijvoorbeeld veel gebruikte items snel toe te voegen. Hierdoor hoef je dus niet elke item weer los toe te voegen. Met het toevoegen van een Itemset op een offerte kunnen we nu dus twee bekende problemen voorkomen.

Tot slot is het natuurlijk mogelijk om zelf Itemsets te maken i.c.m. alle items en toestellen in het ClixzPlatform. Benieuwd wat er nog meer mogelijk is met de Itemsets of het ClixzPlatform? Neem gerust contact met ons op!

Het proces van het plannen, bevestigen en uitvoeren van onderhoudsorders is binnen een installatiebedrijf als Volta Limburg erg belangrijk voor klantenbinding. Om deze orders te plannen werden de klanten met een onderhoudscontract periodiek gebeld voor een afspraak.

Met behulp van de klantenportal van FLS Visitour en de inzet van Intelly Connectivity, Intelly Outputmanagement en Flowmailer is er de afgelopen tijd hard gewerkt aan een verbeterd planningsproces van deze orders.

De orders worden vanuit het ERP in bulk gegenereerd en verstuurd naar het planpakket FLS Visitour. Op basis van deze data wordt met behulp van Intelly Connectivity de data bepaald of er onderhoudsaankondigingen, reminders of afspraakbevestigingen verstuurd moeten worden. Deze mails (Flowmailer) en SMSjes (Intelly Outputmanagement) bevatten een link naar de FLS Visitour klantenportal waar de klant de afspraak kan bevestigen of wijzigen.

Met een aantal complexe scenario’s was dit een uitdagend project wat in de eerste week al direct een (digitaal) bevestigingspercentage heeft opgeleverd van meer dan 85%.