Het ClixzPlatform wordt continu verbeterd en uitgebreid met nieuwe features. De afgelopen periode zijn er weer een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd waarvan we hieronder een aantal verder toelichten;

Notificatie en statuswijziging bij afgewezen offerte

Waar het al mogelijk was om een mail of notificatie te ontvangen voor een bekeken en/of ondertekende offerte is dat nu ook mogelijk wanneer een offerte wordt afgewezen. Door de gewenste gebruiker (bijvoorbeeld een adviseur) in te stellen als ontvanger van de notificatie kan er sneller worden geschakeld richting de klant. Er kunnen custom meldingen worden ingericht die de adviseur direct zal ontvangen nadat het voorstel wordt afgewezen. Afhankelijk van de afwijsreden kan er meteen een aangepast voorstel worden gedaan om daarmee de offerte alsnog succesvol af te sluiten.

Aanvullend hierop is het nu mogelijk dat de status van de afgewezen offerte automatisch wordt gewijzigd. Hierdoor kan er een

nieuwe aangepaste weergave worden ingericht met een overzicht van de afgewezen offertes.

Deze nieuwe status zal alleen worden toegewezen wanneer er geen andere versies uit dezelfde offerte ondertekend zijn.

 

Vastleggen Btw-tarief op offerte versie niveau

Met oog op de toekomst wordt het Btw-tarief van de offertes nu op versie niveau vastgelegd. De vraag is namelijk niet óf het Btw-tarief gewijzigd gaat worden, maar wanneer. Door dit op versie niveau vast te leggen kan er met terugwerkende kracht worden gekeken voor welk Btw-tarief destijds een artikel, plan of pakket is aangeboden.

 

Diverse verbeteringen PreFilledForm module

Om de mogelijkheden te verbreden en de gebruiksvriendelijkheid van de ‘PreFilledForm’ formulieren te verbeteren zijn hiervoor diverse wijzigingen doorgevoerd. Een aantal hiervan hadden betrekking tot het gebruik van de custom/matrix velden. De ontwikkelaar van het formulier mag nu namelijk zelf bepalen of de gebruiker matrix velden mag verwijderen, maar voornamelijk is de nieuwe sorteerfunctie een mooie toevoeging. Wanneer een ‘PreFilledForm’ formulier wordt ingezet voor bijvoorbeeld de urenregistratie of werknemersdeclaratie kunnen de matrix velden aardig oplopen. De nieuwe sorteerfunctie kan voor iedere kolom rangschikken en de volgorde bepalen om het overzicht te houden.

Ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid is er een nieuw design gemaakt voor zowel de ‘date’ als ‘time’ picker. Daarnaast is voor het tijdveld een ‘input mask’ ontwikkeld waardoor er per teken wordt aangegeven wat de gebruiker mag invoeren. De input mask bepaald en verbeterd dan het tijdsformat wat de gebruiker invult.

 

Instellen voorkeur ‘verwante offertes’ badge

De badge gaf altijd enkel de mogelijkheid om verwante offertes te tonen op basis van de gekopieerde offertes. Dit wil zeggen wanneer er bijvoorbeeld cross- of upsell plaatsvindt wordt er een nieuwe offerte aangemaakt gebaseerd op de originele offerte. Deze offertes waren dan zichtbaar in de badge om in een overzicht te zien welke voorstellen de klant ontvangen heeft. De nieuwe mogelijkheid zorgt ervoor dat verwante offertes weergeven worden op basis van postcode en huisnummer. Hierdoor kan de adviseur in een oogopslag zien welke offertes er aangeboden zijn op het huisadres. Zo wordt er meer inzicht gegeven in voorstellen die eerder hebben plaatsgevonden aan dezelfde klant of bijvoorbeeld de vorige bewoners.

 

Bij Kemkens is er in het ClixzPlatform een speciale inrichting gebouwd voor de softleads. Softleads zijn verkoopkansen die vanuit de interne bedrijfsdata beschikbaar komen. Bij Kemkens worden bijvoorbeeld alle gegevens verzameld van klanten met een ketel die ouder dan 15 jaar is. Na 15 jaar zijn deze klanten mogelijk opzoek naar een nieuwe ketel, wat een verkoopkans oplevert.

In het ClixzPlatform van Kemkens is er daarom een workflow ingericht voor deze softleads. Middels deze workflow gaan de softleads een proces in waarbij automatisch mails naar de klanten worden verstuurd, statussen van de leads worden aangepast en interacties aan de lead worden toegevoegd. Een groot gedeelte van de opvolging loopt hiermee automatisch, wat veel tijd bespaart van de front office medewerkers.

Als een klant interesse heeft en tussentijds in het proces al contact opneemt met Kemkens, dan kan de front office medewerker de lead gemakkelijk terugvinden in de “softleads bak”. De lead zal dan via onze sales module het verkoopproces ingaan.

Samengevat dus een mooie oplossing om meer klanten te benaderen zonder dat de front office extra tijd kwijt is!

 

Met meer dan 60 jaar ervaring en een marktaandeel van ruim 30% is JVH gaming & entertainment in Nederland onbetwistbaar marktleider op het gebied van private casino’s. Begin dit jaar is een pilot gestart om meldingen vanuit casino locaties aangaande “geld-verwerkende apparatuur” vanuit TOPdesk op te volgen in het planbord.

Concept:

Binnen casino’s worden dikwijls storingen gemeld over geldverwerkende apparatuur zoals pinwissels. Deze meldingen kunnen door managers worden ingevoerd in TOPdesk waarna deze incidenten centraal door de planners worden uitgezet naar monteurs ter oplossing op locatie.

 

 Technische koppeling:

Vanuit Connectivity worden een aantal “knooppunten” gelegd om de diverse achterliggende systemen van data te voorzien. Zo worden de apparaat gegevens netjes bijgehouden in TOPdesk en wordt het logisch datawarehouse aangevuld met up-to-date gegevens hiervan.

De gemelde incidenten worden vanuit TOPdesk opgevraagd en direct ge-interfaced naar het planbord waar de planning ermee aan de slag kan. De uiteindelijke planning wordt vanuit het planbord teruggekoppeld naar TOPdesk en ook eventuele afmeldingen vanuit een monteur worden netjes geupdate in de betreffende systemen!

Fouten die worden geretourneerd vanuit bijvoorbeeld synchronisatie stappen, worden netjes afgevangen en beheerders worden netjes per e-mail op de hoogte gesteld.

 

Gebruikte technieken:

 • Middleware applicatie:
  • Intelly Connectivity,
  • Output Management
 • Distributiemedia systemen (communicatie):
  • SOAP (XML),
  • REST (JSON).
 • Beveiliging:
  • OAuth 2.0
 • Proces / storage medium:
  • Staging structuur MSSQL,

Wilt u meer informatie over onze flexibele koppelingen en standaardoplossingen voor TOPdesk? Neem even contact op, wij staan je graag te woord!

 

Volta Limburg heeft sinds 1 augustus een operationele koppeling met 2ba. Deze koppeling stelt hen in staat om middels automatische verwerkingen inzicht te krijgen in de huidige artikelgegevens van leveranciers en de data in het ERP systeem te actualiseren met de voor Volta Limburg geldende condities. Met behulp van een aantal ondersteunende rapportages worden deze gegevens gecontroleerd, alvorens ze met een dataload worden ingelezen in het ERP systeem.

De dataloads bevatten alle gewenste gegevens, waaronder de bruto inkoopprijs, VVP, berekende verkoopprijs en de voorkeursleverancier.

De koppeling is gerealiseerd met behulp van de REST API van 2ba, i.c.m. met onze Intelly Connectivity middleware, een Microsoft SQL Server staging database en Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS). Vanuit SSRS worden de dataload bestanden gegenereerd die in het ERP systeem ingelezen kunnen worden.

Met het oog op de toekomst is er met het tussenstation in een Microsoft SQL Server database ruimte gemaakt voor uitbreiding van de koppeling. Er is zo altijd nog de ruimte om bijvoorbeeld bij een nieuw ERP systeem of een offertemodule de ‘2ba-kant’  van de koppeling gelijk te houden en de data naar het nieuwe doelsysteem te sturen.

De oorspronkelijke systematiek van de dataloads is met deze koppeling achterhaald en het totale proces heeft een flinke efficiëntieslag gemaakt (géén uitzonderingen meer, handmatige acties geminimaliseerd). Daarnaast is er door de gebouwde rapportages meer inzicht in de kwaliteit van het artikelbestand, wat weer interessante inzichten voor vervolgstappen op heeft geleverd.

In samenwerking met onze partner PTI is sinds een aantal maanden een nieuwe koppeling opgeleverd tussen PTI Planning Suite, in gebruik bij Brinck, en Microsoft Dynamics NAV van opdrachtgever Eneco

Concept:

Brinck verzorgt de uitvoering van meterwissels voor zijn klant Eneco. Het betreft warmtemeters die “verslimd” worden. Deze opdrachten worden vanuit het ERP pakket van Eneco direct ingeschoten in PTI Planning Suite alwaar deze opdrachten worden gepland en de monteurs met PTI Mobile App op pad gaan. Bovenstaande levert een diversiteit aan berichten (status updates) op die worden teruggekoppeld aan Eneco. De berichten betreffen zowel updates over de planning als over de verstuurde klantcommunicatie en de (niet-)uitgevoerde opdrachten. De koppeling is generiek ontworpen en op basis van een centrale set van matrixen kunnen de werkstromen en voorwaarden worden aangepast. Dankzij de gekozen infrastructuur kunnen vlot nieuwe werkstromen worden toegevoegd.

 Technische koppeling:

Vanuit Connectivity worden een aantal “knooppunten” gelegd om de diverse achterliggende systemen van data te voorzien. Vanuit PTI worden de REST webhook berichten ontvangen en deze worden aangevuld met de werkorder gegevens die vervolgens direct bij PTI uitgevraagd worden. Een technische matrix bepaald welke vervolg actie er uitgevoerd moet worden richting Eneco.

Door een slimme inrichting van een MSSQL staging structuur en gebruik van geoptimaliseerde componenten is zowel data als performance gewaarborgd.

Eventuele fouten die worden geretourneerd vanuit een bron of doel systeem worden opgevangen en gecommuniceerd via e-mail aan PTI.

Gebruikte technieken:

 • Middleware applicatie:
  • Intelly Connectivity,
  • Output Management
 • Distributiemedia systemen (communicatie):
  • REST (JSON).
 • Beveiliging:
  • OAuth 2.0
 • Proces / storage medium:
  • Google cloud (APIGEE)
  • Staging structuur MSSQL,

Wilt u meer informatie over onze flexibele koppelingen en standaardoplossingen voor APIGEE (Google cloud), Microsoft Dynamics NAV óf PTI? Neem even contact op, wij staan je graag te woord!